اخبار

محدودیتی برای واردات شکر وجود ندارد/ ادامه عرضه برنج تنظیم بازاری


تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل دفتر بازرگانی کالاهای کشاورزی با بیان اینکه ذخایر راهبردی شکر کافی استT اعلام کرد: برای واردات شکر محدودیتی وجود ندارد.منبع اخبار