اخبار

مخبر: سال آینده تنها در صورت کمبود مجوز واردات برنج صادر می‌شود


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه بررسی مسائل شالیکاران استان‌های شمالی گفت: برای تولید برنج و کشت سال آینده به صورت دقیق و بر مبنای نیاز کشور پیش بینی لازم انجام شود چرا که مجوز واردات فقط در صورت کمبود برنج صادر خواهد شد.

https://www.irna.ir/news/85184996/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF