اخبار

مدیرکل دفترهماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری

به گزارش روز چهارشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، در حکمی از سوی « سیدجواد ساداتی‌نژاد»، « احمد احمدی طالشیان» به سمت نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری منصوب شد.در بخشی از این حکم آمده است‎؛ انتظار است با بهره‌گیری از توان نیروهای متخصص و متعهد آن دفتر و با همکاری و تعامل با معاونین، مدیران، روسای سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌ها، گام‌های موثری بردارید.منبع اخبار