اخبار

مدیرکل دفتر مراتع سازمان منابع طبیعی: بیش از نیمی از مراتع کشور فقیر و کم‌تراکم است


سمنان- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به تغییرات اقلیمی، گفت: حال مراتع خوب نیست و ۵۶ درصد از وسعت عرصه‌های مرتعی کشور را مراتع کم‌تراکم و فقیر تشکیل می‌دهد.منبع اخبار