مدیرکل دفتر هماهنگی استان‌های وزارت جهاد کشاورزی مصوب شدمدیرکل دفتر هماهنگی استان‌های وزارت جهاد کشاورزی مصوب شد

به گزارش روز یکشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، در حکمی از سوی «سیدجواد ساداتی‌نژاد» ، سید مجید موسوی مورد غفاری  به سمت مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است‎؛ انتظار دارد با تعامل با معاونین وزیر و مدیران ذی‌ربط، هماهنگی لازم بین ستاد وزارتخانه و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها به منظور اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و ماموریت‌های وزارت متبوع را مد نظر قرار دهید.منبع اخبار