اخبار

مدیرکل منابع طبیعی: سالانه سه میلیون نهال حرا در هرمزگان تولید می‌کنیم


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان با اشاره به تعهد ملی یکساله ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار درخت در این استان گفت: سعی داریم سه میلیون از این درختان را سالانه با تولید و کشت نهال حرا تامین کنیم.

https://www.irna.ir/news/85195998/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF