اخبار

مدیر جهاد کشاورزی بیله‌سوار: تحویل آب به کشاورزان منوط به رعایت الگوی کشت است


اردبیل – مجله خبری کشاورزی – مدیر جهاد کشاورزی بیله‌سوار مغان گفت: در سال زراعی جاری الگوی کشت متناسب با نیازهای بخش کشاورزی ، آب و محدودیت‌های آبی برای کشاورزان تعریف شده و تحویل آب به کشاورزان منوط به رعایت الگوی کشت خواهد بود.

https://www.irna.ir/news/85240524/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA

امیرعبداللهیان وارد لبنان شد – پایگاه خبری هشت صبح. خرید دریچه بازدید. روش محاسبه مصرف سوخت ماشین+جدول مصرف خودروهای مختلف( با عکس ).