اخبار

مدیر شرکت پخش نفت کرمان: مشکل سهمیه سوخت تراکتورها رفع شد


کرمان – مجله خبری کشاورزی – مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان با بیان اینکه ۳۰ هزار دستگاه تراکتور کشاورزی در استان کرمان فعالیت دارند گفت: مشکل نبود سهمیه سوخت تراکتورهای گلدونی با عمر ۳۰ سال از امروز رفع شد و هیچکدام از تراکتورهای این استان کمبود سوخت نخواهند داشت.

https://www.irna.ir/news/85164621/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%AF