اخبار

مراحل برداشت سنتی برنج

در مرحله بعدی، سطح زمین تسطیح می شود تا میزان هدر رفته آب توسط جیب های ناهموار آب خیلی عمیق یا خاک در معرض کاهش یابد. تسطیح موثر زمین باعث می شود که نهال ها راحت تر مستقر شوند، میزان تلاش برای مدیریت محصول را کاهش می دهد و هم کیفیت دانه و هم عملکرد را افزایش می دهد. برای برداشت دستی شالی در یک هکتار، ۱۵-۱۰ کارگر در روز نیاز است. در حال حاضر کمباین گندم در سطح مزرعه برای خرمنکوبی برنج استفاده می شود که نیاز است جایگزینی صورت گیرد.

برداشت زودتـر از موعـد، باعـث افـزایش دانـه هـاي نـارس و در نتیجـه کاهش درصد برنج سالم در مرحلـه تبـدیل شـلتوک مـی شـود. در روش تجربـی، زمانی که 95 تا 90 درصد خوشه ها به رنگ زرد روشن درآمده و فقط بخـش کـوچکی در قسمت پایین خوشه ها به رنگ سبز تیره باشند، برداشت انجام می شود . یکـی دیگر از شاخص هاي برداشـت، تعیـین رطوبـت مناسـب شـلتوک در زمـان برداشـت اسـت. بررسی ها نشان داد که به طور کلی رطوبت مناسب شـلتوک بـراي برداشـت 20 تـا 22 درصـد (بر پایه وزن تر) می باشد. در این مقدار رطوبت، بیشترین راندمان تبدیل شلتوک و عملکـرد برنج سالم در مرحله تبدیل حاصل می گردد. البته به دليل خشکسالي‌هاي اخير سطح زير کشت برنج نسبت به سال گذشته در شهرستان کاهش داشته است.

خشک کن نوع اختلاطی از نظر طراحی مشابه غیر اختلاطی می باشد. در این نوع خشک کن ها با استفاده از سیستم های مخصوصی دانه های شلتوک کاملاً مخلوط می شوند. نحوه قرار گیری پره های متفاوت باعث اختلاط کامل دانه ها در حین سقوط به سمت پایین می شود. درجه حرارت 66 درجه سانتی گراد بوده و سرعت هوا کمتر است (50 تا 95 متر مکعب در دقیقه به ازای هر تن محصول). در نوع غیر اختلاطی چون دانه ها به صورت مستقیم به طرف پایین حرکت می کنند، لذا دانه های نزدیک به دریچه ورودی هوا رطوبت کمتری نسبت به دانه های نزدیک به دریچه خروجی هوا دارند. در انتهای کار و بعد از پایان یک روز کاری و سخت، دانه های غلاف دار برنج درون کیسه قرار گرفته تا راهی کارخانه های برنج کوبی شود.

خشک کردن فلفل به روش سنتی

در هند، برنج تحت شرایط بسیار متنوع ارتفاع و آب و هوا رشد می کند. بنابراین، زمان کاشت و برداشت برنج در مناطق مختلف کشور بسته به درجه حرارت، بارندگی، نوع خاک، دسترسی به آب و سایر شرایط آب و هوایی متفاوت است. در مناطق شرقی و جنوبی هند تقریبا در تمامی طول سال شرایط آب و هوایی برای کاشت برنج مناسب است از این رو کاشت و برداشت برنج در ایالت­های جنوبی و شرقی هند سه مرتبه در سال صورت می­ گیرد.

کاشت برنج

در فروشگاه رشت برنج، بهترین و مرغوبترین برنج های شمال کشور به خصوص گیلان عرضه می گردد و تلاش برای این است که بتوانیم خدمتگزار مردم خوش سلیقه ای کشور در سراسر نقاط این مرز و بوم باشیم. جو از آشغال ها و سنگ ریزه ها و باقیمانده شلتوک برنج که گاهی همراه جو می آید، بعد از الک اولیه، جو به مخزن هایی ( نام دیگر آن انبار ) انتقال داده شده و بعد از آن با سرعت مشخص وارد دستگاه سفیدکن میشود. روز برنج را درو کرده و روز بعد آنها را که خشک شده اند جمع آوری میکنند و در چند نقطه از مزرعه دپو میکنند. با این کار آب نیز به صورت تقریبا هم ارتفاع در تمام نقاط زمین پخش شده و باعث رشد یکنواخت بوته های برنج در آینده میشود.

عملیات برداشت حدود اوایل مرداد ماه شروع می شودو تا اواخر شهریور ادامه دارد. از انجا که می خواهم محصول زمین بهره کند شوم درصورت کشت توسط مردم محلی قدرالسهم من سالانه چه میزان برنج خواهد بود. اهمیت به روش کشت برنج با استفاده از روش‌های نوین، باعث تولید بیشتر agriculture-na این محصول می‌شود و چه چیزی بهتر از اینکه بتوانیم با حداقل انرژی مصرفی اعم از خاک، آب و … تولید این محصول را چند برابر کنیم. این ماشین شبیه یک سفیدکن مخروطی است با این تفاوت که قسمت مخروطی این دستگاه از چوب ساخته شده است و بر روی آن نوارهای چرمی نصب شده است.

مساله سوپرانقلابی‌ها اصلا مشارکت بالا نیست – پایگاه خبری هشت صبح.