اخبار

مراحل کشت برنج و استفاده از کود مخصوص باردهی

مصرف کود بعد از گلدهی ممکن است عقیم شدن سنبله چه ها را افزایش دهد و باعث دیررس شدن پنجه های تولید شده شود. رشد گیاهان در زمان نشاکاری کاهش می یابد و حدود ۲ تا ۴ روز طول می کشد تا ریشه های جدید تشکیل شوند. در ادامه مقاله رازهای کشت برنج گیلان با نشاکاری برنج آشنا خواهید شد.

برنج ایرانی در کجا کشت می‌شود؟

هدف پژوهش حاضر یافتن پهنه‌های مناسب و تعیین الگوی کشت برنج با استفاده از یک روش دومرحله‌ای است. در قسمت اول برای دسته‌بندی پهنه‌های مناسب برای کشت برنج در ایران از ادغام سیستم اطلاعات جغرافیایی با روش بهترین ـ بدترین استفاده شد. مرحله اول به‌عنوان ورودی به مرحله دوم، یعنی مدل بهینه‌سازی برای تعیین الگوی کشت برنج در نظر گرفته می‌شود. برای در­نظر­گرفتن شرایط آب‌وهوایی در همه دوره‌ها از رویکرد بهینه‌سازی تصادفی چندمرحله‌ای استفاده شد.

برنج عنبر بو نسبت به برنج­های شمالی کوچک­تر است و معمولاً در شهرهای شوشتر، شادگان، خرمشهر، دزفول استان خوزستان تولید می­‌شوند. تقریبا بیشتر از 70 درصد برنج کشور ایران در مناطق شمالی ایران تولید می­‌شوند. با این وجود مناطق بسیاری در ایران وجود دارند که کشاورزان آن به تولید انواع برنج شاغلند.

زمان کاشت برنج و برداشت آن:

همچنين اظهار شد که تاريخ کاشت دير عملکرد را در کولتيوارهاي متوسط رس نسبت به زودرس کمتر کاهش مي دهد. دربررسيهاي انجام شده مربوط به تعداد لکه و شدت بيماري بلاست روي رقم موسي طارم مشخص شد که آلودگيها در اواسط تيرماه و اوايل مرداد که مصادف با مرحل? پنجه زني و ظهور خوشه مصادف با بارندگي و بالابودن رطوبت نسبي نباشد (اخوت، 1375). پيردشتي و همکاران با سه تاريخ نشاء 23/2، 2/3 و 11/3 روي ارقام طارم، نعمت، ساحل و فجر نشان دادند که اختلاف معني داري بين تاريخهاي مختلف کاشت از نظر وزن هزاردانه وجود نداشت. در تاريخهاي زود، گنجايش مخزن عامل محدود کننده بوده، در حاليکه هر چه تاريخ کشت به عقب مي افتد گنجايش منبع عامل محدودکنند? به عبارتي ديگردر زماني که تاريخ کاشت مطلوب باشد گياه فرصت کافي براي تشکيل برگ و يا ساير منابع فتوسنتز کنند?

– مراحل کاشت برنج

این بیماری که به ژیگانتیسم هم معروف است، بوسیله قارچ Gibberia fugikuria ایجاد می‌شود که این قارچ ، سبب رشد فوق‌العاده ساقه و نازک شدن آن و در نهایت مرگ بوته برنج می‌شود. دمای بیش از ۲۰ درجه سانتیگراد بویژه در لایه بالایی خاک می‌تواند شرایط مساعد برای فعالیت این قارچ را فراهم نماید. ضد عفونی نمودن بذر با اگروزان می‌تواند خسارت ناشی از این قارچ را کاهش دهد. برنج ، همچون دیگر غلات نسبت به نیتروژن واکنش خوبی از خود نشان می‌دهد. از طرف دیگر ، کودهای فسفردار ، رشد ریشه و مقاومت گیاه برنج را در برابر بیماریها و کودهای پتاسیم‌دار ، انتقال مواد فتوسنتزی از برگ به اعضای دیگر گیاه بویژه دانه ، و نیز استقامت بوته‌ها را افزایش می‌دهند. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید مقاله خشکه کاری برنج راهی برای کاهش مصرف آب شالیزار را بخوانید.

برنج گیاهی است خود گشن و بین صفر تا ۳ درصد دگرگشنی دارد. گرده‌افشانی تقریباً هم‌زمان با باز شدن گل‌ها در شرایط طبیعی روی می‌دهد. دمای مطلوب برای گرده افشانی در حدود ۳۱ تا ۳۲ درجه سانتی‌گراد است. در دمای پایین‌تر از agriculture-na ۱۰ تا ۱۳ درجه سانتی‌گراد و همچنین بالاتر از ۶۰ درجه سانتی‌گراد گرده‌افشانی متوقف می‌گردد. خشکی و دمای پایین می‌تواند روی گرده‌افشانی اثر منفی داشته باشد. حداقل دما برای انجام عمل لقاح ۱۵ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.