اخبار

مردم توصیه های بهداشتی بیماری تب کریمه کنگو را جدی بگیرند


تهران – مجله خبری کشاورزی – سازمان دامپزشکی کشور با تاکید بر جدی گرفتن رعایت توصیه های بهداشتی توسط مردم هشدار داد بنا بر اعلام وزارت بهداشت تاکنون ۱۸ نفر به بیماری تب کریمه کنگو مبتلا شده اند که تاکنون یک فوتی داشته است.

https://www.irna.ir/news/85150568/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF