اخبار

مرغداران کرمانشاه در صورت تامین به موقع نهاده‌ها مشکلی برای تولید ندارند

« کامران کشاورز» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار مجله خبری کشاورزی، میزان جوجه‌ریزی خرداد ماه مرغداری های استان کرمانشاه را ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار قطعه اعلام کرد و گفت: این تعداد جوجه‌ریزی برابر با میزان مصرف گوشت مرغ در استان کرمانشاه است.

این استان ۲ میلیون نفر جمعیت ساکن در ۱۴ شهرستان، ۳۱ بخش، ۳۲ شهر، ۸۶ دهستان و ۲ هزار و ۵۹۵ آبادی دارد و ۲.۴ درصد جمعیت کشور در این استان سکونت می‌کنند که از این تعداد ۷۵ درصد در نقاط شهری و ۲۵ درصد در نقاط روستایی زندگی می‌کنند.منبع اخبار

وی میانگین میزان جوجه ریزی مرغداری های کرمانشاه را حدود سه میلیون قطعه در هر دوره عنوان کرد و افزود: این کاهش تعداد جوجه ریزی مرغداری ها استان در خرداد ماه به ۲ دلیل ترس از تامین نشدن به موقع نهاده های دامی حتی با ارز( نیمایی) و همچنین ترس از افزایش قیمت هزینه های تمام شده تولید مرغ است.

وی در پاسخ سوال خبرنگار مجله خبری کشاورزی، چرا این روزها مرغ گران شده و به کیلوی ۵۳ هزار تومان در بازار رسیده است؟ توضیح داد: تولید هر کیلو مرغ برای مرغداری ها در حال حاضر به ۵۵ هزار تومان رسیده و این قیمت حال حاضر بازار به خاطر قیمت نهاده های دامی ارز یارانه ای ماه های گذشته است که مرغداری ها تاکنون ذخیره داشته اند و گرنه قیمت مرغ در ماه های آینده باید کیلوی ۷۵ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد.

رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد که مرغداری ها در صورتی که نهاده های آنها تامین شود در تولید گوشت مرغ هیچ مشکلی ندارند، اما این روزها شاهد هستیم بعضا نهاده های دامی با قیمت ارز نیمایی هم به موقع به دست مرغداری ها نمی رسد.

کشاورز در ادامه اظهار داشت: قیمت نهاده های دامی ( ذرت و سویا) برای مرغداری ها پس از آزاد شدن ۶ برابر شده؛ “ذرت” هر کیلو از ۲ هزار تومان به ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و “سویا” از سه هزار تومانی به ۱۷ هزار تومان با ارز نیمایی افزایش یافته است.

در استان کرمانشاه ۵۷۶ واحد مرغ گوشتی مشغول فعالیت است.