اخبار

مرغداران گران فروشی نمی‌کنند/ گوشت مرغ در بازار نباید ۸۰ هزار تومان بیشتر باشد


تهران- مجله خبری کشاورزی- دبیر کانون مرغداران گوشتی با بیان اینکه مرغ همیشه از اقلام مصرفی موجود در کشور، ارزان‌تر بوده و اکنون قیمت مرغ گران نیست، گفت: قیمت تمام شده مرغ برای مرغدار ۵۷ هزار تومان است که با این قیمت، گوشت مرغ در بازار نباید بیش از ۸۰ هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد.

https://www.irna.ir/news/85164366/%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1