اخبار

مرمت قنوات خراسان جنوبی پس از سفر رئیس جمهور سرعت گرفت


بیرجند – مجله خبری کشاورزی – مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از گشایش اعتباری برای مرمت قنوات پس از سفر استانی رئیس جمهور خبر داد و گفت: ۳۵۳ رشته قنات سال گذشته با اعتبار ۹۱ میلیارد و ۶۷۳ میلیون تومان در این استان مرمت و بازسازی شد.منبع اخبار