اخبار

مزارع هوشمند و جهان آینده کشاورزی مجله خبری کشاورزی

این در حالی است که اگر تولیدکننده و صادرکننده از استانداردهای کشور مقصد مطلع باشند، میتوانند از ابتدای فصل کاشت، محصولی با آن استانداردها را تولید کنند و دیگر نگران مسئله استاندارد نباشند. در کشوری که مواجه با ورشکستگی و وضعیت قرمز آب بوده و به دلیل مصرف بیرویه آبهای زیرزمینی با فروچالهها درگیر و هشدارهای پی در پی قطعی آب دغدغه روزمره آحاد مردم شده است شاهد کشت محصولی نظیر هندوانه هستیم که با وجود مصرف فراوان آب، روی دست کشاورزان میماند و با قیمت کمتر از یک لیتر آب به ازای هر کیلو در کنار خیابان حراج میشود. چند روز پیش از آن در ۲۰ آذر ماه شاهپور میرعلایی مقدم، رییس سازمان امور عشایری کشور، در نشست شورای عشایر خوزستان، خبر صدور ” دامدار کارت” را داده بود. یا مثلا اگر علائم بیماری در یک حیوان مشاهده شد، آن را از بقیه حیوانات جدا و مورد درمان قرار دهند در نتیجه از شیوع بیماری میان آنها جلوگیری کرده و سلامت گله را بهبود دهند. در قسمت پنجم سری پادکست های استان ها و ظرفیت های تولید، تجارت آنها به استان خراسان شمالی می رویم که در سال 1383 و پس از تقسیم استان خراسان به سه استان(شمالی، جنوبی و رضوی) ایجاد شد.

کشور ایران با وجود قدمت طولانی در امر کشاورزی در حال حاضر به دلیل کمبود منابع آب، توزیع نامطلوب آن و بروز خشکسالیهای پی در پی، بیشتر زمینهایی که قابلیت کشت و زرع داشتهاند را از دست داده و در حال حاضر تنها 12 درصد از زمینهای کشور سایت agriculture-na قابل کشت هستند. حفظ محیط زیست و افزایش تولید محصولات کشاورزی تنها از طریق شیوههای سنتی کشاورزی عملی نیست. هوشمندسازی کشاورزی در واقع تغییر پارادایمی است که در شرایط قرمز آبی میتواند با توسعه و ترویج شیوههای نوین آبیاری استمرار تولید پایدار را تضمین نماید. همچنین گزارشهای متعددی از ورشکستگی کشاورزان و ضایع و زایلشدن تولیدات آنها به دلیل نبودن یک راهبرد مشخص در امر بازاریابی و میزان تولید مشاهده کردهایم در حالیکه چنانچه مدیریت یکپارچه در قالب کشاورزی هوشمند در کشور جایگزین شیوههای سرانگشتی و سنتی شود، نه تنها شرایط پیشگیری از این اتفاقات تراژدی گونه فراهم میشود، بلکه میتوان به ارتقاء و افزایش تولید هم امیدوار بود. مقاطع زیادی را شاهد بودیم در حالیکه گوجههای کشاورزان بر زمین مانده معدوم میشود، محصولاتی دیگر به دلیل کمیابی و عدم عرضه، قیمت نجومی به خود میگیرد. بنابراین افزایش تولید محصولاتکشاورزی ازطریق توسعه و اجرای طرحهای کشت گلخانهای، میتواند بر مشکل کمآبی در حوزه کشاورزی استان بوشهر غلبه کند و افزونبر سود سرشاری که نصیب فعالان این حوزه میشود، در ایجاد اشتغال پایدار منطقه هم نقش غیرقابلانکاری داشته باشد.

هوشمندسازی گلخانهها با استفاده از فناوری اینترنت اشیا به کاربران امکان میدهد که محیط کشاورزی خود را از راه دور و به شکل بهرهورتر یعنی با صرف مدت زمان و انرژی بسیار کمتری برای مراقبت آنها مدیریت نمایند. فناوری اینترنت اشیا از چند جهت فاکتور مهمی برای بهبود کشاورزی سنتی محسوب میشود و مدیریت مزرعه را راحتتر میکند. فعالیت بدون مزرعه (No-till farming)؛ امروزه در کشاورزی زمین های بزرگ بسیار مورد توجه قرار گرفته و تجهیزات ایمپرینتر در این راستا نقش مهمی بازی می کنند. از دیدگاه کشاورزان، کشاورزی هوشمند باید در قالب مدیریت بهتر و عملیات بهرهبرداری پیشرفته، به ایجاد ارزش افزوده منجر شود. شرکت آفرینش سامانه مهر به عنوان یکی از پیشگامان صنعت اینترنت اشیاء در کشور با استفاده از تکنولوژی های نوین در جمع آوری اطلاعات، تحلیل و پردازش اطلاعات و اتوماسیون در کل زنجیره تأمین کشاورزی و دامپروری، و با هدف افزایش بهره وری، افزایش سود، بهبود عملکرد، مدیریت بهینه منابع و دارایی ها، افزایش شفافیت، افزایش ایمنی و امنیت غذایی، کاهش هزینه ها و کاهش اثرات زیست محیطی مرتبط با این حوزه، به ایجاد انواع سامانه های ملی هوشمند در این اکوسیستم اقدام نموده است.

ساختار بلاک چین تضمین می کند که هر بازیکن در طول زنجیره ارزش غذایی، نقاط داده را ایجاد کرده و به طور ایمن به اشتراک می گذارد تا یک سیستم پاسخگو و قابل ردیابی ایجاد کند.پیشرفت های جدید در فناوری های مختلف از روباتیک و هواپیماهای بدون سرنشین گرفته تا نرم افزار بینایی رایانه ای، کشاورزی مدرن را کاملاً متحول کرده است. در واقع، میتوانید یک سیستم آکواپونیک ایجاد کنید و در پایان، گل، میوه، سبزیجات و ماهی پرورش داده باشید. توجه داشته باشید که گلخانههای صنعتی دارای اندازه های متغیری میباشد که شما بسته به نوع کشت محصولات میتوانید از آنها استفاده کنید.

از اینرو برنامهریزان حوزه کشاورزی باید ضمن توجه به کشاورزی دانش بنیان، هوشمند سازی این بخش را در اولویت برنامههای خود قرار دهند. نصب برنامههای اضافی برای نمایش دادهها ضروری است. نتایج نشان میدهد که این نمونه در مزرعههای توسعه یافته آزمایش شده است و میتواند علاوه بر نمایش دادهها، عملکرد خوبی داشته باشد و داده ها را نیز ذخیره کند. سیستمهایی که در آینده ساخته میشوند، میتوانند آمار رشد گیاهان را اندازهگیری کنند. چون این سیستم یک سیستم منفعل است، برای رشد گیاهان بزرگ که به آب زیاد نیاز دارند مناسبتر است. پیشرفتهایی که تا اواخر قرن بیستم در زمینه کشاورزی حاصل شده بود، در حال حاضر پاسخگوی نیاز جهان نیست.

در فرودین ماه امسال هم حقوق با درصد افزایش سال جدید پرداخت شد. تحقیقات زیادی تئوری اقتصادی را در تصمیمات سطح مزرعه اعمال کرده است. همچنین باعث سازگاری با تغییرات آب و هوایی میشود و نقش زیادی در کاهش GHG دارد. در عین حال تحت تاثیر خطراتی نظیر تغییرات غیرمنتظره زیستمحیطی، رکود اقتصادی و بسیاری عوامل خطرناک دیگر است. بیش از سه چهارم مردم فقیر جهان در مناطق روستایی زندگی میکنند و بسیاری از آنها برای امرار معاش خود به کشاورزی وابسته هستند. شما به طور خودکار و به طور مداوم اطلاعات مربوط به آنالیز محصول، مدیریت مزرعه ، کنترل آب و بسیاری دیگر از پارامترهای حیاتی را دریافت می کنید.

سازمان ملل هم هشدار داده اختلال در صادرات غلات اوکراین بهعنوان یکی دیگر از تولیدکنندگان بزرگ گندم در دنیا کشورهای آفریقایی و درحالتوسعه را تحت تاثیر قرار میدهد و باعث بحران بیسابقه گرسنگی در دنیا میشود. کشاورزی در کشورهای در حال توسعه تقریبا ۲۲% از تأثیرات اقتصادی ناشی از خطرات و بلایای طبیعی در مقیاس متوسط یا بزرگ را جذب میکنند. همچنین قوس گلخانه گاتیک باعث ارتفاع بیشتر در خطالرأس مرکزی ساختمان گلخانه شده و باعث میشود فضای مناسب برای پرورش محصولاتی که رشد ارتفاع دارند (مانند گوجه، خیار، فلفل) و بسیاری درختان گرمسیری ایجاد کند. اگر کسب و کار گلخانه ای دارید، شما هم می توانید فعالیت خود را در این فضای تخصصی و حرفهای معرفی کنید. روباتهای متحرک در محیط این مزارع هوشمند با استفاده از حسگرهای ویژهای حرکت کرده و با تکیهبر قابلیتهای بازوهای روباتیک خود در فضای مزرعه حرکت کرده و بر اساس قابلیتهای هوش مصنوعی، وظایف مختلفی از قبیل کاشت نهال، آب، تمیز کردن محصولات را بر عهده میگیرد. در این مرحله یک ساختار متمرکز(تنگنایی یا قیفی شکل) در بازار شکل میگیرد که مشکلساز میشود و راهحل آن، افزایش قدرت رقابت است. با این حال، آنچه افراد در بلندمدت نیاز دارند، بازگرداندن امرار معاش خود است، بهویژه زمانی که آنها به خانهشان بازمیگردند.

مزیتهای مهمی برای آبیاری قطرهای میتوان بیان نمود. وی با بیان اینکه با توجه به خشکسالی کشور و استان، تبدیل کشاورزی سنتی به مدرن و گلخانهای لازم است، افزود: در بخشهایی که دارای اقلیم و زمین مناسب است، کشاورزان خودجوش به احداث گلخانه مبادرت میورزند و کشت گلخانهای را به زمینی ترجیح میدهند. در ادامه با این موضوع بیشتر آشنا میشویم و چند مورد از مطالعات موردی که از این روش استفاده کردهاند را بیان میکنیم. با افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به غذا، اهمیت توسعه این تکنولوژیها بیشتر میشود. وی ادامه داد: در آمار ها آمده است که یک میلیون و 800 هزار تا 2 میلیون تن نیاز سالانه صنف و صنعت کشور به آرد و گندم است. رئیس زاده تصریح میکند: سالانه ۱۶۰ میلیون شاخه واصله انواع گل و گلدان و گیاه تزئینی در ۱۸۰ هکتار گلخانه این منطقه تولید میشود که شامل شاخه بریده، گیاهان کاشانهای، درخت و درختچه، گلهای فصلی و نشایی است، همچنین سالانه بیش از ۵۰ هزار تن انواع محصولات گلخانهای از این استان به خارج کشور صادر میشود. مشاوره هایی به من ارائه شد و پس از آن ۷ میلیون تومان وام دریافت کردم. با کشف قارۀ امریکا، مهاجران آن سرزمین با مواد خوراکی تازه ای آشنا شدند که کشت آن ها به تدریج در سایر نقاط دنیا رایج شد و کشاورزی را غنی تر کرد.

آقای سعیدی: قانون وظایف صندوق را مشخص کرده و در مورد پیشگیری وظیفه ای نداریم، اما با طرحی که وزارت جهاد در کشت قراردادی دارد، در صورت اجرا آثار مثبتی برای بحث پیشگیری دارد. اما درهر بار حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم محصول برداشت می کنیم. وی با اعلام این نکته که یک هفته پیش برداشت شالی را انجام دادم و به ازای هر ۲۰ گونی یک گونی دستمزد کمباین دادم ، ادامه داد: اگرچه این میزان دستمزد همانند سال قبل است اما اگر ارزش آن را محاسبه کنیم حدود ۶ برابر سال قبل است. اما در این مقاله به بررسی یک مطالعه موردی در تایلند پرداختیم که آشنایی با آن خالی از لطف نیست. با توجه به تجربههای جهانی، توسعه کشاورزی قراردادی بهترین شیوه و روش برای برقراری ارتباطات بین بازیگران زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی است، اما توسعه این نوع قراردادها نیازمند وجود الزامات و وجود شرکتهای تخصصی کارآمد و توانمند در بخش کشاورزی است. کشاورزی هوشمند با ارائه راهکارهای ترکیبی، نظیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات مدرن (ICT)، تجهیزات دقیق، اینترنت اشیا (IoT)، سنسورها و سیستمهای موقعیت جغرافیایی، پهبادها، رباتها و غیره، تولید بهینه محصولات و همینطور کاهش آسیبهای زیستمحیطی را به ارمغان میآورد.

کشاورزی هوشمند شامل استفاده از اینترنت و تجهیزات ویژه و پیشرفته برای افزایش محصولات تولیدی و کاهش خطرات زیستمحیطی و مصرف آب و انرژی است. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: مدیریت زنجیره های تامین و ارزش کشاورزی نیز مولفه دیگر است که در آن نگاه راهبردی و محوری تمام برنامه ها و حمایت ها متوجه زنجیره ها خواهد بود، همچنین استفاده از ظرفیت فعالان بخش کشاورزی نیز در این بخش اهمیت دارد. انسان در ابتدا کشاورزی را برای تامین خوراک خود و خانواده آغاز کرد، سپس مازاد آن را به دیگران میداد تا دیگر نیازهای زندگی را تهیه کند.

نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل باعث شناسایی مناطق اصلی برای تولید آب و هوای هوشمند و مدیریت پایدار زمین (SLM) شد. در مقایسهٔ فرآیندهای مختلف اصلاح سیاستهای تجاری، استنباط میشود که اگر تلاشهای آزادسازی ادامه یابند، در آن صورت بخش کشاورزی در یک دورهٔ چهار ساله بعد اصلاحات از یک نرخ رشد متوسط ۵٫۷ درصدی برخوردار خواهد شد و این نرخ در مقایسه با نرخ ۲٫۸ درصدی پیش از آن قابل توجه به نظر میرسد. باغداری، کشت و پرورش نهال درختان است که بعد از گذشت یک یا چند سال محصول می دهند؛ مانند درخت خرما،پرتقال و انار.

«عباس کشاورز» روز یکشنبه در نشست خبری با حضور معاونین وزارت جهاد کشاورزی و اصحاب رسانه افزود: لازم است بین ورود دانش و تکنولوژی جدید بخش کشاورزی و واردات محصولات کشاورزی تفاوتت قایل باشیم زیرا در مواردی همچون برنج و شکر در برخی از سالها بیش از نیاز داخلی، واردات انجام شده است. در ضمن می توانید از سنسور های دما و دما – رطوبت یا هر سنسور دیگر (با توجه به نیاز نوع کشاورزی مورد نظر ) استفاده کنید و با اتصال به دستگاه از آنها فیدبک گرفته و بر طبق حدود مجاز آن حسگر یک آبیاری اتوماتیک و دقیق را تجربه کنید . همچنین سیستم اینترنت اشیا برای کشاورزی هوشمند برای اتصال به سیستم پایگاه داده از طریق یک برنامه تحت وب طراحی شده است. دقت در کشاورزی یا کشاورزی دقیق، مفهومی جامع برای رویکردهای مبتنی بر اینترنت اشیا در این حوزه است که کشاورزی را کنترل و دقیق تر می کند. براساس پیشبینی صاحبنظران حوزه کشاورزی و منابع آب این روند استمرار یافته و چشمانداز تیرهای پیش روی تولیدکنندگان قرار داده است. نوروزی خواستار تشکیل یک بانک اطلاعاتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش کشاورزی شد و تصریح کرد: باید در این بانک تمام اطلاعات مورد نیاز برای کشاورز و تولیدکننده تعریف شده باشد که این وظیفه متولیان امر است، چراکه سالم بودن محصول و مسائل زیست محیطی و اطلاع و امکان آشنایی از بازار خارجی و قوانین بازرگانی از عهده کشاورزان خارج است.

Raspberry Pi به عنوان سرور وب کار میکند تا سایر دستگاهها بتوانند از طریق مرورگر وب در رایانه، تلفن یا تبلت به دادهها دسترسی پیدا کنند. کاکاوند یادآور شد: پیش از انقلاب نیز مشابه کشت قراردادی تا سالهای ابتدایی انقلاب در کشور اجرا میشد و نتایج آن برای کشاورزان و اقتصاد کشور مثبت بود. این سیستم در یک کشور که کشاورزی در آن اهمیت زیادی داشته است، انجام شده است و نتایج مفید بودهاند. این عضو مجمع نمایندگان استان البرز با بیان اینکه سیستم آبیاری کشور دچار مشکل است، اظهار کرد: درصد زیادی از اراضی کشور ما به شیوه غرقابی آبیاری میشود.

فرزاد مخلص الائمه شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی خمین در جمع خبرنگاران افزود: در بررسی های میدانی و مشورت نزدیک با صاحبان صنایع و نخبگان حوزه صنعت و کشاورزی نظرات آنها دریافت می شود و مشورت با طیف های مختلف، مشکلات اولویت بندی و راهبردهای مناسب شناسایی و پیگیری می شوند. به طور متضاد زمین های نامناسب برای کشاورزی با در نظرگرفتن بارش و مدت زمان فصل رشد و ترکیب آنها بر محدودیت های خاکی و توپوگرافی از ۳۹.۷ به ۱۱۲.۹ میلیون هکتار رسید. با توجه به ماهیت مواد غذایی فاسد شدنی، صنایع غذایی به طور کلی در برابر اشتباهاتی که در نهایت بر زندگی انسان ها تأثیر می گذارد بسیار آسیب پذیر هستند. زیرا رطوبت میتواند روی رشد محصولات تأثیر مستقیم بگذارد.

این تحقیق با هدف مقایسه ی اشتغال زایی و کسب درآمد روی 0033 متر زمین که در آن کشاورزی گلخانه ای و کشاورزی سنتی صورت گرفته است انجام شده است، بطوریکه بررسی ها نشان می دهد ، بسته به نوع سادگی یا تجهیزات مصرفی برای نوع محصول در هر گلخانه هزینه ها متفاوت است و از متری 333 هزار ریال تا 2333 هزار ریال هزینه ایجاد هر مترمربع گلخانه را میتوان برآورد کرد. در این بین روش کشاورزی هوشمند اقلیم(Climate-Smart Agriculture) روشی است که بر کشاورز، ماهیگیر یا دامدار تمرکز میکند و به دنبال بهبود بهرهوری و درآمد کشاورز است. کشاورزی هوشمند اقلیم رویکردی است که به کشاورزان کمک میکند تا خود را با تغییر شرایط آب و هوایی سازگار کنند و در نهایت انتشار گازهای گلخانهای (GHG) را کاهش دهند. رشد فزاینده تکنولوژی در عصر پسا مدرن الزاماتی را با خود به همراه داشته و موجب تغییر در الگوی تولید و سبک زندگی مردم گردیده است. ساداتی نژاد در پایان تصریح کرد: در حوزه صادرات محصولات کشاورزی به دنبال پیش بینی پذیری هستیم و با محدودیتهای لحظهای، روزانه و ماهانه حوزه صادرات و واردات مخالف هستیم؛ در همین راستا به دنبال آن هستیم به صادرکنندگان و واردکنندگان بخش کشاورزی برنامه بلندمدت بازرگانی ارائه شود.