اخبار

مسئولیت سنگین دانش بنیان‌ها در تامین محصولات کشاورزی

مسئولیت سنگین دانش بنیان‌ها در تامین محصولات کشاورزی
تهران – مجله خبری کشاورزی – وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه این وزارتخانه برای تامین محصولات کشاورزی به شرکت‌های دانش‌بنیان امید بسته است و آنها مسئولیت سنگینی برعهده دارند، گفت: در هر جایی که این شرکت‌ها وارد شوند، ما به عنوان بخش دولتی خود را کنار می‌کشیم.

https://www.irna.ir/news/85385609/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C