مسئول مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی منصوب شد - مجله خبری کشاورزی

مسئول مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی منصوب شد

به استناد بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۰۸۶۵۸/ت ۵۵۰۳۶هـ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷ هیأت وزیران، به موجب این حکم به عنوان مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی و کلیه پروتکل‌های مرتبط منصوب می‌شوید.

به گزارش روز سه شنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، در این حکم آمده است‎؛ در حکمی از سوی « سیدجواد ساداتی‌نژاد» ، سیدمجتبی خیام‌نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی و کلیه پروتکل‌های مرتبط منصوب شد.

امیدوارم با استعانت از درگاه خداوند و همکاری سایر دستگاه‌ها در انجام امور محوله موفق و موید باشید.منبع اخبار