اخبار

مستندسازی، مسیر تحقق اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت


تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: مستند سازی از طرح کاشت یک میلیارد درخت در منابع طبیعی امری ضروری است و تهیه اسناد می‌تواند مسیر تحقق این فعالیت از نقطه شروع تا خاتمه آن را با تحلیل و ارزیابی مربوطه نمایان سازد.منبع اخبار