اخبار

مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Shifting Cultivation» مجله خبری کشاورزی

بند خاکی « محمد آباد روز پیکر» یکی از طرحهای هشت گانه آبخیزداری بالادست حوزه آبخیز کویرلوت و بم است که در بخش ساردوئیه اجرا شده است. دیگر هیچیک از 120 خانوار ساکن روستای محمد آباد روز پیکر قصد مهاجرت به شهر را ندارد. خبرگزاری ایلنا به نقل از محمد چيذری کارشناس بخش کشاورزی خبر داده است كاهش روند سرمايهگذاری در بخش كشاورزی منجر به بيكاری خيل عظيمی از كشاورزان ایران شده است. عصرایران- دکتر علی محمد ترکاشوند دانشیار دانشگاه علوم و تحقیقات تهران نوشت: امروزه کشاورزی رکن اساسی در تامین امنیت غذایی و سلامت جامعه می باشد. پیجویی ریشههای این بحث، منجر به گفتوگوی گسترش نیوز با علی قنبری استاد اقتصاد کشاورزی و معاون پیشین وزیر کشاورزی در این زمینه شد. دراقع این در راستای حفظ سلامت انسانها و محیط زیست در حال انجام است و انتظار میرود تا سال ۲۰۲۲ گسترش یابند.

مهمترین معضل محصولات کشاورزی ایران باقیمانده سموم و کودهای سایت agriculture-na شیمایی عنوان میشود. عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی نیز سال۱۳۹۲ هشدار داده بود که ۲۵سال دیگر جنوب البرز و شرق زاگرس غیرقابل سکونت میشود. استان البرز برنامههای متنوعی برای برونرفت از بحران خالی شدن سفرههای آب زیر زمینی دارد که یکی از آنها، توسعه کشت محصولات گلخانهای است. کشاورزی گلخانه ای، تبدیل به روشی معمول برای رشد گیاهان و سبزیجات شده زیرا محیط داخل گلخانه متناسب با نیاز گیاهان اداره میشود. وی معتقد است که به علت مقدم دانستن نیازهای داخل بر خارج، سهم ایران از بازارهای جهانی با افت شدید روبرو شده است. به همین دلیل ایران در سالهای که با کمبود شدید منابع ارزی روبرو بوده به وسیله صادرات همین محصولات توانسته بخش عظیمی از منابع ارزی خود را بدست بیاورد بنابراین بیراه نیست که رسانه های بیگانه و فارسی زبان وابسته به دشمنان ایران از جمله بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال و.. به گفته وی؛ همچنان صادرات کیوی از ایران به هندوستان ممنوع است.

برای سنجش امنیت غذایی از مجموعه شاخصهایی استفاده می شود که از مهمترین آنها می توان به ضریب خودکفایی محصولات غذایی اشاره داشت که در این بخش، عملکرد دولت نهم با ارتقا و حصول بیش از 95 درصد ضریب خودکفایی محصولات کشاورزی، عملکرد بسیار برجسته به حساب می آید. فراهم آوردن امکانات اعتباری برای زندگی بهتر در روستا و ارتقاء سطح در آمد روستاییان از یکسو ، افزایش تولیدات کشاورزی ، دامداری ،ایجاد توسعه صنایع کوچک و سنتی واقع در مناطق روستایی و مشارکت در فعالیت های مربوط از سوی دیگر . این موضوع برای آمادگی در آزمون های رقابتی نظیر UPSC ، SSC و خدمات دولتی بسیار به کمکتان خواهد آمد. نتایج آن نیز کاهش ریسک تولید و بازار و ثبات در آمد برای کشاورز و سود برای خریدار است. شاید بهترین تعریف برای کشت قراردادی یا کشاورزی قراردادی را سازمان جهانی غذا و کشاورزی(FAO) ارائه کرده باشد.

گفتنی است که صادرات میلگرد که بیشترین سهم را از میان صادرات کل محصولات فولادی دارد، در 3 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، 32 درصد کاهش یافته است و به 463 هزار تن رسیده است. درواقع ریشه اصلی این کاهش سهم صادرات را باید در تفاوت نگرش و اولویت دولتها در نظر بگیرید نه در کاهش پتانسلهای اقتصاد کشاورزی ایران! بسترهای زمینی باید به گونه ای باشند که خاک اطراف ریشه را از قسمتهای دیگر مجزا کنند . مدتی پیش اخباری مبنی بر بازگشت محمولههای سیب زمینی از ازبکستان منتشر شد. یکی از این زیر حوزهها، حوزه نراب است که مساحتی بالغ بر 7700هکتار دارد خروجی این زیر حوزه مستقیما به مخزن سد جیرفت راه مییابد بههمین دلیل اجرای عملیات آبخیزداری علاوه بر کنترل فرسایش خاک، مانع ورود رسوبات به دریاچه سد جیرفت میشود. گلخانه صنعتی باید در محیطی به دور از ساختمانهای ساخته میشود تا بتواند به راحتی نور خورشید را همه طرف دریافت کند. یکی از قابلیت های بسیار خوب سامانه هوشمند این است که قابلیت کنترل از راه دور را در اختیار کشاورز قرار می دهد. با توجه به تاثیر معنی دار مشاهده پذیری اثار بکار گیری فناوری ابیاری تحت فشار بعنوان یکی از ویژگی های مهم ایده های نو، پشنهاد میشود کشاورزان علاقمند از طریق کلاسهای ترویجی و بازدید از مزارع نمایشی از نزدیک با مزایا و اثار بکار گیری فناوری آشنا شوند تا تصمیم مناسب در پایان فرآیند پذیرش اتخاذ گردد.

این معضلات و کاستیها بخش کشت و کار ایران را قطعا از اهداف تعیین شده آن دور نگه داشته و در صورت کمتوجهی میتواند وضع بدتری را هم بسازد. معضل دیگری به نام کمآبی زمانی معضلات بخش کشاورزی ایران برجستهتر میشود که بدانیم کمآبی و خشکسالی سالهای اخیر نیز بخش عمدهای از کارآیی و توان این حوزه را از بین برده است، به گونهای که هماکنون بسیاری از روستاهای کشور بهعنوان قطب کشاورزی و دامپروری به دلیل بیآبی مجبور به مهاجرت به سمت روستاهای پرآبتر یا شهرها شدهاند. با بررسی این شرایط به این نتیجه میرسیم که تمام آنها آثار متقابلی روی یکدیگر داشتهاند، یعنی زمانی که کشاورزان کشور از سطح سواد و دانش کمی برخوردار باشند، اراضی کشاورزی خرد باشد و از مکانیزاسیون و روشهای نوین آبیاری استفاده نشود، معضل کمآبی نیز تشدید خواهد شد. بدینترتیب از ٤میلیون و ٦٨هزار و ٨٩ فعال حقیقی حوزه کشاورزی حدود یکسوم یعنی یکمیلیون و ٣٧٦هزار و ٢٨٥ نفر بیسواد هستند. تولید شیر جهانی در 2018 با رشد 1.6 درصدی همراه بود ، دلیل این امر افزایش 3 درصدی تولید در هند و افزایش تولید در سه صادر کننده عمده یعنی اتحادیه اروپا ، نیوزیلند و آمریکا بود . سبزیجات معمولا در یک کاسه آب غنی از مواد مغذی رشد پیدا میکنند یا ممکن است ریشههای گیاه به طور سیستماتیک با آب و مواد مغذی اسپری شود.

بنابراین کشاورزان نیاز به کشت گونههای اصلاحشدهای دارند که با تغییرات آبوهوایی و سایر شوکهای آبوهوایی رو به افزایش سازگار هستند. با استفاده از کشاورزی پایدار، نیاز انسان به سوخت فسیلی کاهش مییابد. درواقع هرچه میزان اراضی قابل استفاده در کشاورزی بزرگتر باشد، ضمن کاهش هزینهها بهرهوری نیز افزایش مییابد. حسینیپور افزود: متناسب با پیشرفت کشاورزی دنیا باید خودمان را مورد سنجش و قیاس قرار دهیم و حتی در خصوص سازگاری با کمک آبی و افزایش بهرهوری در کشاورزی در کجای کار هستیم. با افزایش فشار بر روی کره زمین و آب و هوای آن، امیدواریم که این فناوریهای جدید بتوانند به ما در تشخیص، سازگاری و پاسخ گویی به بحران رو به رشد محیطی کمک کنند. هدف از احداث این نوع گلخانه ها تحقیق و اصلاح ساختار ژنتیکی، کشت بافت، تاثیرپارامترهای دما، نور، CO²، رطوبت، تهویه به رشد و نمو، بررسی انواع آلودگی های میکروبی، ویروسی، قارچی و آفات و بیماریها در گل و گیاه می باشد بنابراین کنترل پارامترهای محیطی با سایر گلخانه ها متفاوت است. در این نوع سیستم تولید، خریدار که معمولا شرکتها و صنایع غذایی هستند موظف به تعیین بهترین الگوی کشت، تامین نهادههای تولید با قیمت مناسب، آموزش کشاورزان و بازاریابی هستند و کشاورزان فارق از دیگر دغدغهها تنها باید تمرکز خود را بر برنامه ریزی برای کشت محصول با بالاترین کیفیت و حداقل بودجه بگذارند.

بر همین پایه، سهم ارزش افزودهٔ بخش کشاورزی به قیمت ثابت در ایران، ۶ درصد است که شامل ۷۱٪ کشت و باغداری، ۲۴٪ دامداری، ۴٪ بخش آبزیان و ۱٪ جنگلداری میشود. وی یادآور شد: ضمن اینکه خیار گلخانه ای به طور عمده به ویژه از استان یزد به روسیه صادر می شود و روسیه نیز بر روی استاندارد و سلامت محصولاتی که وارد می کند بسیار حساس است. رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در ادامه یاد آور شد: در راستای نامگذاری سال ۹۹بنام جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری، محصولات راهبردی بخش تولیدات کشاورزی دراین استان امسال افزایش می یابد. این کشور با واردات سالانه سه و نیم میلیون تن ذرت، در مقام دهم کشورهای بزرگ واردکننده این محصول کشاورزی از برزیل، آرژانتین و اکراین قرار دارد.

وزارت کشاورزی طالبان اظهارات وزیر جهاد کشاورزی ایران که گفته یکی از کشورهای همسایه سه میلیون تن کمبود گندم دارد را تایید کرده اما این را رد کرده که افغانستان این کمبود را از طریق قاچاق گندم از ایران تامین خواهد کرد. در زمینه تولید و صادرات کالای بسیار مهمی مثل زعفران هم، ما بازارهای جهانی به رقبایی همچون چین، اسپانیا، استرالیا و افغانستان واگذار کردیم. اما با این همه ارسال کالا یا به عبارت بهتر صادرات محصولات کشاورزی، قوانین خودش را دارد، این قدر دقیق و مشخص که حتی اگر کوچکترین بخش آن به فراموشی سپرده شود یا نادیده گرفته شود، ممکن است هزینه های هنگفت و شاید جبران ناپذیری را به صادر کننده و حتی تولید کننده وارد کند. صادرات لیمو ترش از ایران یا سایر کشورها یک منبع درآمدی در گروه صادرات مرکبات است.

اتفاقی که طی سالهای اخیر افتاده و باعث شده تا بخش عمدهای از منابع زیرزمینی آب کشور برای تولید محصولات کشاورزی که ارزش افزوده بالایی ندارد، صرف شود. اما واقعیت این است که شما باید خود را برای هر اتفاقی آماده کنید. ↑ «کمبود منابع مالی در جهاد کشاورزی برای کنترل باقیمانده سموم/ کشاورزان را آگاه نکردیم». شجاعی درباره طولانی شدن عملیات اجرایی تصریح کرد: این طرح جزو طرحهای ملی بود اما براساس برنامه چهارم توسعه در شمار طرحهای استانی قرار گرفت و با تنگناهای اعتباری و مالی مواجه شد که نتیجه آن تاخیر در عملیات اجرایی بود. این درحالی است که اجرای کشت هیدروپونیک نسبت به کشت خاکی هزینه بیشتری دارد و این موضوع متقاضیان این نوع کشت را با دغدغههای مالی مواجه کردهاست. افزایش آبدهی منابع آب و کنترل فرسایش خاک از دیگر عملکردهای این سیلبند است.با وجود حیاتی بودن این پروژه، عملیات اجرایی این سد خاکی که بیش از 2 کیلومتر طول دارد از سال 80 تا 88 به طول میانجامد با این همه هنوز بخشی از عملیات اجرایی آن (ریپ و راپ و مقاومسازی) ناتمام مانده است.

بسیاری از این کارگران دختران جوانی هستند که چهره هایشان به پیرزنان شبیه است، از بس در گرما و سرما برای چندر غاز کار کرده اند. در هر متراژی برای ساخت گلخانه ارقام و اعداد مختلفی نمایش داده می شود. از همین رو در ادامه به بررسی این بحرانها که از سوی مرکز آمار ایران با اعداد و ارقام نشان داده شده است، خواهیم پرداخت. آمار دقیق سرشماری نشان میدهد که ٣١هزار و ٦٤١ نفر از کل بهرهبرداران حقیقی بخش کشاورزی دارای تحصیلات فوقدیپلم به بالای مرتبط با کشاورزی هستند، همچنین ١٧٧هزار و ٧٤٦ نفر نیز دارای تحصیلات فوقدیپلم به بالا در رشتههای غیرمرتبط هستند. کوچک بودن زمینهای کشاورزی در آمار ارایهشده توسط مرکز آمار که به وسیله سرشماری که در سال ٩٣ انجام و گردآوری شده است، یکی از مشکلات این بخش کوچک بودن زمینهای کشاورزی است، بهطوری که سهم هر بهرهبردار از اراضی کشاورزی 4/9 هکتار میشود که در عمل این میزان کمتر است، چراکه این عدد حاصل تقسیم اراضی کل کشاورزی کشور بر تعداد بهرهبرداران است. در کنار خرد بودن اراضی کشاورزی بکارگیری محدود از مکانیزاسیون کشاورزی که شامل تجهیزات مکانیزه و روشهای نوین در این بخش میشود نیز بهعنوان یکی از معضلات این بخش خودنمایی میکند.

مصطفی دارایینژاد شنبه بیستم آذر به خبرگزاری ایلنا گفته از امسال برخی از کشورهای هدف صادرات، محصولات کشاورزی تائیده سازمان حفظ نباتات ایران را برای ورود این محصولات کافی نمیدانند و معتقدند محصولات ایرانی باید با رعایت کیفیت مورد نظر و استانداردهای آنها تولید شوند. چاههایی که بیضابطه حفر شده، حتی در مواردی حداقل فاصلهای که قانون برای حفر میان دو چاه تعیین کرده رعایت نشده است. اگر بهفکر راهاندازی یک کسبوکار در حوزه کشاورزی و دامپروری هستید یا پروژه کشاورزی و دامپروری و یا صنایع تبدیلی مرتبطی در دست اجرا دارید، میتوانید متقاضی دریافت وام جهاد کشاورزی و اخذ تسهیلات برای یکی از طرحهای بند الف تبصره 18 جهاد کشاورزی (بند الف ماده 52 قانون الحاق) باشید. کارشناسان گواه این سخن را پژوهشهای انجام شده در این حوزه عنوان میکنند. ماهوارهها چگونه به هوشمندسازی کشاورزی کمک میکنند؟ جوانان و کارگران ماهر در بدنه این بخش فعالیت میکنند. برای همین سعی میکنم در بین این شرکتها تولیدکننده هم باشد. چرا که این کشور برای کشت محصولات استراتژیکی چون ذرت و سویا مناسب است؛ ارزش اقتصادی سویا به مراتب از گندم بالاتر است. » توضیح داد: اول اینکه مصرف آب ما برای کشت ذرت حدود ۴۰ درصد بالاتر از دنیاست. میتوان در ونزوئلا سویا و ذرت کاشت و پول قابل توجه کسب و با آن پول گندم از کانادا، استرالیا و هر کشور دیگر خریداری کرد.

از همین روست که کسی به کشتهای بیولوژیک و غنی سازی جنگل اهمیت نمیدهد. اکنون به یمن اجرای این طرح، بیش از 2 هزار و 200 هکتار از اراضی پایین دست رونق دارد. این سیلبند باعث تقویت چاههای پایین دست و رونق کشاورزی شده در افزایش آب شرب جیرفت هم تأثیر دارد. بهبودی با اشاره به سه سد (استقلال میناب، جیرفت و نسا بم) زیر حوزههای آبخیز در منطقه جیرفت و کهنوج ضمن تأکید بر ضرورت اجرای طرحهای آبخیزداری تصریح میکند: سال گذشته اجرای طرحهای آبخیزداری باعث کاهش یک سوم رسوبات در حوزههای پایین دست شده با این حال بهرغم آنکه برای توسعه و اجرای طرحهای شاخص آبخیزداری به 100میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم اعتبارات استانی ما در سال گذشته حدود 10میلیارد ریال و اعتبارات بالادست سدها 25میلیارد ریال بود که رقمی بسیار ناچیز است. کاکاوند از دیگر خدمات این شرکتها را بیمه محصولات عنوان کرد که اطمینان خاطر و راحتی خیال بیشتر به کشاورزان برای تولید میدهد. بنا به این گزارش کاهش تعرفه واردات سیب و پرتقال در روزهای پایانی سال ۹۰، باعث دپوی مرکبات تولید داخل در انبارها، فاسد شدن این محصولات و نهایتا سرازیر شدن آن برای مصرف خوراک دامها شده است. اما تا آنجا که من اطلاع دارم عواملی که در راستای مسائل معطوف به داخل وجود دارد، باعث کاهش سهم محصولات کشاورزی ایران به زیر پنج میلیارد دلار در بازارهای جهانی شده است و این در شرایطی است که بازار این محصولات از گردش و یک و نیم تریلیون دلاری برخوردار است.

این پیشنهاد در نوع خود کمسابقه است و به دلیل شرایطی که ایران و روسیه در آن قرار دارند، شاید از همیشه هم به اجرا نزدیکتر باشد. خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان،سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه پارسال کشت گلخانه به میزان ۱۲۳ هکتار در استان افزایش و میزان تولید محصولات آن نسبت به سال قبل بالغ بر ۷۰ درصد رشد داشته است، افزود: از ۶۹۸ هکتار کشت گلخانهای در استان در سال ۱۳۹۸، ۷۶ هزار و ۵۰۰ تن انواع محصولات این نوع کشت، ۱۱ هزار تن قارچ خوراکی و بیش از ۱۲۸ میلیون شاخه گل بریده و گلدان گیاهان زینتی تولید شد. طی سه سال گذشته در نتیجه اتخاذ مجموعه ای از تدابیر مالی، حمایتی، برنامه ریزی و اجرایی در بخش کشاورزی و امور زیربنایی و اولویت بخشی به کشاورزی در برنامه های کلان کشوری، دولت موفق گردیده علی رغم ناملایمتهای اقلیمی و اقتصادی جهان، گامهای موثری را بردارد به گونه ای که حدود 65/15 میلیون هکتار یعنی معادل 6/9 درصد از وسعت کشور به کشت محصولات زراعی و باغی اختصاص یافته و کشاورزی با رشد سالیانه نزدیک به 8 درصد از مجموعه تولید 5/67 میلیون تن در سال 1380، به حدود 110 میلیون تن رسیده که حکایت از نیل به ضریب خودکفایی 95 درصد در بخش کشاورزی دارد.

در حال حاضر ایران رتبه نخست تولید زعفران، پسته، خاویار، زرشک و میوه توتی را در دنیا، جایگاه دوم تولید زرد الو، خرما، رتبه سوم تولید هندوانه، گیلاس، طالبی، سیب، خیار، رتبه چهارم تولید گوسفند، میوه جات، به، پشم، بادام، گردو، رتبه پنجم تولید سبزیجات، رازیانه، نخود، رتبه ششم تولید آجیل، شیر گاو، گوجه فرنگی، رتبه هفتم تولید انگور، پیاز، آلبالو، کیوی، شیر گوسفند، جایگاه هشتم تولید : ادویه جات، هلو، نارنگی، لیمو (زرد و سبز)، پرتقال، شیر بز، کدو، کدو تنبل، را داراست رتبه نهم تولید عدس و جایگاه دهم تولید خرمالو، چای و عسل دنیا را دارد. حال برخی نگران هستند که پس از اجرای این تصمیم محصولات ایرانی بدون مشتری بماند. به گزارش خبرنگار مهر، کشت گلخانه ای از دهه 70 از شکل سنتی خود که در برخی مناطق شاهد آن بودیم، خارج شد و به گلخانه های بزرگ و مدرن منتقل شد و دقیقا از همان زمان بود شایعات در مورد محصولات گلخانه ای شدت گرفت.

عزیزالله افشارزاده معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی مناطق جنوب کرمان در باره این طرح گفت: « 75 هزار متر مکعب عملیات خاکی، 1750متر عملیات سنگ و سیمانی و 250 متر عملیات گابیونی بخشی از عملیات این طرح آبخیزداری است که با 2366 میلیون ریال اعتبار در حوزه آبخیز بالا دست روستای محمد آباد روزپیکر اجرا شده است.» هزینهای اندک اما کارساز. طراحی گلخانه : شما می توانید گلخانه خود را با طرح های مختلفی آباد کنید، مثلا نیم دایره، مثلثی، شش ضلعی و … تصور می کنید چند سال طول می کشد تا برای کشاورزی دیگر نیازی به زمین های بزرگ و آب و هوای مطلوب و نور خورشید نیازی نداشته باشیم! وی ونزوئلا را مستعدتر از برزیل و روسیه برای کشت فراسرزمینی دانست و افزود: به نظر میرسد این کشور میتواند خلع اوکراین را در جهان پرکند. وی با اشاره به اینکه راهبرد و برنامه درازمدت کشاورزی استان باید تهیه شود تا بدانیم در سالهای آینده در چه جایگاهی قرار خواهیم گرفت و حرکت کنونی ما سنتی و روزمره است، ادامه داد: سیاستگذاری در خصوص کالاهای استراتژیک مشخص نیست. رضوانیزاده با اشاره به نزدیکی روسیه تحقق کشت فراسرزمینی در این کشور را هموار کرده است، افزود: اگر کشاورزان فراسرزمینی در روسیه 2 هزار هکتار زمین داشته باشند امکان حمل بار آنها با شبکه حمل و نقل ریلی، جادهای و دریایی میسر است.