اخبار

مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Subsistence Agriculture» مجله خبری کشاورزی

سامانههای فروش تجهیزات دست دوم: کشاورزان بسیاری هستند که به کشاورزی خرد سایت agriculture-na مشغول هستند. فصل دوم: دگرگونیهای ساختاری در بخش کشاورزی وضعیت سرزمین فصل سوم: جغرافیا، خاک، اقلیم فصل چهارم: پیوستگیهای شهری-روستایی ماهیت جامعه و اقتصاد فصل پنجم: الگو و تغییرات در زمینداری: ملاکی، مساقات، اجاره، بیگاری فصل ششم: سازمان روستایی و صاحبمنصبان آن: کدخدا، پاکار، میراب، مباشر فصل هفتم: موقعیت رعایا: اجارهداری زمین، رعیت، خوشنشین، اجارهداری، صنعتگران روستایی، کولیها، غلامان (رنجبران)، جنسیت، قشربندی عشایر، آزادی برای مهاجرت، بدهکاری فصل هشتم: جمعیت روستایی مهاجر شرایط زندگی فصل نهم: شرایط زندگی روستایی: مسکن، پوشاک، رژیم غذایی، فقر عملیات کشاورزی فصل دهم: کوددهی فصل یازدهم: منابع آب و به کارگیری آن فصل دوازدهم: روشهای کشت و زرع: شخمزنی، کلوخشکنی، بذرافشانی، وجین، برداشت محصول فصل سیزدهم: اعمال پس از برداشت محصول: فرآوری محصولات، انبار، آفات محصول، طاعون (بیماریهای واگیردار)، نگهداری محصول محصولات اصلی فصل چهاردهم: غلات: گندم، جو، دیگر غلات، برنج فصل پانزدهم: میوهها و فندقها فصل شانزدهم: سبزیجات و حبوبات فصل هفدهم: الیاف: ابریشم، پشم، پنبه، کنف، کتان فصل هجدهم: محصولات گیاهی اعتیادآور: تریاک، تنباکو، چای فصل نوزدهم: صمغها فصل بیستم: گیاهان رنگرزی فصل بیست و یکم: دانههای روغنی فصل بیست و دوم: ادویهجات فصل بیست و سوم: گلاب دام و علوفه فصل بیست و چهارم: دام: گاو، گاومیش، گوسفند، بز، اسب، قاطر، ماکیان فصل بیست و پنجم: علوفه و رستنیهای مرتع فصل بیست و ششم: لبنیات: شیر، کره، پنیر مشغولیتهای خارج از مزرعه فصل بیست و هفتم: فعالیتهای خارج از مزرعه: سفالگری، حصیربافی، مجراسازی برای آب، کفاشی، پارچهبافی، فرشبافی، رنگرزی، طناببافی، عسلگیری، شربتسازی و شیرینیپزی، زغالسازی، شکار، جمعآوری پر، آمادهسازی کارگر برای فعالیتهای عامالمنفعه، محافظان جادهها، حمل و نقل منابع جنگلبانی و شیلات و به کارگیری آنها فصل بیست و هشتم: شیلات فصل بیست و نهم: جنگلبانی نتیجهگیری اهمیت کتاب کشاورزی در ایران قاجاری اگر کتاب برای اروپایی تا حدی اهمیت دارد، برای ایرانی حیاتی است.

انجام فعالیتهای مبتنی بر تصاویر ماهوارهای منجر به کاهش مصرف منابع اولیه در سطح زمین کشاورزی خواهد شد. تا بتوانید بهترین محصول در زمان مناسب تولید کنید. دوره برداشت این محصول به نحوی است که میتوان سه الی چهار بار در سال از آن برداشت نمود که خود این موضوع حاشیه سود این محصول لوکس را جذابتر میکند. اگر می خواهید به کشاورزی در خانه بپردازید و نمی دانید از کجا شروع کنید این مجموعه حاوی آموزش های بی نظیریست که شما را در راه اندازی باغچه یا گلخانه خانگی خود بسیار کمک و راهنمایی می کند. در این حالت مجبور میشوند محصولات خود را با قیمت بسیار پایین به فروش رسانند و یا اینکه محصولات خود را به عنوان خوراک دام به خریداران تحویل دهند.

اساساً هر تحلیلی بدون آگاهی از سابقه سوژه مورد تحلیل دچار نقص است؛ بنابراین، در اثر عدم وجود شواهد تاریخی و تفسیرهای برآمده از آنها، اساس تحلیلهایی که ریشههای تاریخی دارند دچار عدم قطعیت خواهند بود. در کاشت سنتی کلاله گل در معرض برخورد با نور آفتاب بوده که باعث از بین رفتن عطر، قدرت، رنگدهی و میزان طعم کلاله میباشد. پتروشفسکی در کتابش به کشت انواع میوه در دوره ساسانی همچون سیب، انگور، پرتقال، سنجد، بادام، زردالو، پسته، توت، گلابی، لیمو، انار، فندق، هلو، خرما، به، گردو و شاه بلوط و انواع سبزی مانند تره تیزک، خیار، نرگس، تره، گشنیز، گل همیشه بهار، گل سرخ، لاله ؛، بنفشه و گل زعفران اشاره نموده است. در پسابرجام با ورود کشورهای مختلف به ایران، شرایط برای صادرات میوه از ایران فراهم و امسال بخشی از سیب درختی به کشورهای هدف صادر شد. دگرگونیهایی که شامل قیام تنباکو، افزایش اشتغال کشاورزان به فعایتهایی خارج از حوزه زراعت، رشد دستمزد کارگران، افزایش کشت محصولات زراعی تجاری (مانند تریاک و تنباکو)، و تأثیر فزاینده اقتصاد بازار بر روستاها هستند. براساس برنامه ریزی انجام شده به منظور قطع وابستگی به واردات محصولات اساسی زارعی با توجه به اهمیت و ارزش غذایی این محصولات و افزایش مصرف سرانه آن در سبد غذایی مردم و تامین امنیت غذایی کشور، 696 هزار تن حبوبات، چهار میلیون و 931 هزار تن سیب زمینی، سه میلیون تن شلتوک، سه میلیون تن جو و 915 هزار تن ذرت دانه ای در سال 97 تولید شد.

هر ساله در ایران بسیاری از کشاورزان به علت به فروش نرسیدن محصولاتشان با زیانهای بسیاری مواجه میشوند. به گزارش تجارتنیوز، «نرخ فرسایش خاک ۷ برابر نرخ خاکزایی شده است.» منبع این خبر، گروه مهندسی حفاظت از آب و خاک سازمان تحقیقات کشاورزی ایران است. با این حال همچنان در بسیاری از مناطق ایران آبیاری به صورت سنتی صورت میگیرد که باعث هدر رفت بسیار زیاد این منبع ارزشمند میشود. به گزارش خبرنگار ایمنا، بازگشت محمولههای کیوی از هند، سیبزمینی از ازبکستان و فلفل دلمهای از روسیه و اخیراً هم سیبزمینی از ترکمنستان، اخبار داغ این روزهای است. بر اساس گزارش خبرگزاری فارسی ، مبلغ 534 میلیارد تنگه در استان ترکستان کشور قزاقستان، توسط یک سرمایه گذار اهل کشور روسیه، برای ساخت بزرگترین گلخانه دنیا سرمایه گذاری شده است. شجاعی ایجاد و توسعه گلخانه ها را از مباحث بسیار مهم کشور توصیف کرد و گفت: ایحاد گلخانه ها با هدف درمان کم آبی کشور برنامه ریزی شده است و اگر استان نتواند در تحقق و اداره این برنامه موفق باشد باید بخش کشاورزی استان تعطیل شود.

رشد مورد انتظار پرورش احشام نیز عمدتا بر مبنای بزرگتر شدن گلهها، استفادههای بیشتر از خوراک و کارآیی بیشتر در استفاده از این خوراک خواهد بود. بر اساس گزارش مشترک «فائو» و «سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه»، تقاضای قدرتمند برای خوراک حیوانات انگیزه لازم را برای توسعه محصولات بخش احشام بهواسطه گلههای بزرگتر ایجاد خواهد کرد. مزایا: تنها مزیت این نوع صادرات زمانی پدید می آید که توانایی فرآوری کردن محصول در کشور وجود نداشته باشد و ما با این عمل خود، ماده اولیه را صادر و پس از طی شدن مراحل لازم بر روی آن، کالای بدست آمده را به کشور وارد کنیم. دانشمندان این سرزمین در خلال مطالعه دربارهٔ ویژگی دارویی گیاهان به امور کاملاً فنی نیز می پرداختند و دستگاه هایی برای بهره برداری از آب تهیه دیدند که از آن جمله می توان چرخ چاه خودکار را نام برد. فناوری دام می تواند ظرفیت بهره وری، رفاه یا مدیریت حیوانات و دام ها را افزایش داده یا بهبود بخشد. پتانسیل و بهره وری پایین کشاورزی این مناطق عمدتاً ناشی از میزان پایین کربن ارگانیک و سطح بالای نمک است.

این میزان فاضلاب تولیدی پس از طیکردن مراحل تصفیه پتانسیل این را دارد تا میلیونها هکتار زمینهای کشاورزی را آبیاری کند. وجود عوامل تولید و پتانسیل های بالقوه کشور ایران پاسخگوی جمعیتی بیش از جمعیت فعلی است. این روند برای استان خوزستان از سال 89 – 88 تغییر کرد و از آن سال تاکنون بیشترین سطح زیر کشت زراعی در میان استانهای کشور متعلق به استان خوزستان با وسعت بیش از یک میلیون هکتار است. ۶. خلیج فارس: تاریخ سیاسی و اقتصادی پنج شهر بندری از ۱۵۰۰م تا ۱۷۳۰م (The Persian Gulf: A Political and Economic History of Five Port Cities ۱۵۰۰-۱۷۳۰). ۴. تاریخ تئاتر در ایران (The History of Theater in Iran).

یدالله شمایلی مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد وضعیت و مراحل اجرای این پروژه، گفت: تا پایان سال گذشته از 175 هزار هکتار طرح در دست اجرا 75 هزار هکتار آن انجام شده است. آیا سازوکار بیمه ای متناسب با وضعیت اقلیمی است؟ مدیریت مناسب نهادهها، که اکنون کشاورزی دقیق نامیده میشود راه کار فناورانه به این نیاز تاریخی است. هم اکنون رودان با تولید حدود 46 درصد لیموترش کشور و 2 درصد تولید جهان، از کیفیت بالای محصول برخوردار بوده و به جایگاه خوبی در صادرات و تأمین نیاز استان و کشور دست یافته است.

۳- وجود واسطه گرهای متعدد برای رسانیدن محصول از تولید کننده (کشاورز) به صادر کنندگان که باعث افزایش کاذب قیمت ها می شوند. در کنار انتظار افزایش بهرهبرداریها، احتمالا تقاضا برای خوراک احشام نیز افزایش خواهد یافت. جمعیت درحال رشد جهان، به مصرف افزایشی خود برای محصولات کشاورزی بهعنوان موادغذایی، خوراک احشام و اهداف صنعتی ادامه خواهد داد. البته با در نظر گرفتن روندی بلندمدتتر، برای قیمت محصولات غلات و گوشت قرمز حکایت روندی افزایشی مشاهده میشود. بر اساس یافتههای این گزارش، چند سال عرضه قدرتمند، موجب شده است قیمتهای بینالمللی محصولات کشاورزی روندی کاهشی داشته باشد. بر این اساس با توجه به اینکه تقاضای مواد غذایی اساسی برای عمده جمعیت جهان به حالت اشباع رسیده است، انتظار میرود طی سالهای آتی مصرف سرانه این گروه موادغذایی روندی باثبات داشته باشد.

به طور مثال با کمک یک پلتفرم “Farm swarm” که مجموعهای از میکرو حسگرها با تعداد زیادی ربات کوچک و بزرگ است، به ماشینآلات کشاورزی نظیر تراکتور توان برقراری ارتباط با راننده را میدهد و او را از خطرات یا مشکلاتی که برای دستگاه ممکن است به وجود آید، خبردار میکند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گراش از صادرات بیش از ۵۰۰ تن محصولات کشاورزی این شهرستان در سال جاری خبر داد. ایجاد سامانههای اطلاعرسانی و مشاوره: برآورد شده است که در ایران بیش از 60 درصد کشاورزان به تلفنهای هوشمند دسترسی دارند. از طرف دیگر تعداد کل داروهای گیاهی ثبت شده در کشور حدود 100 نوع است که کمتر از 4 درصد داروهای شیمیایی موجود در بازار را تشکیل میدهد، در حالی که این نسبت در کشورهای اروپایی به بیش از 35 درصد میرسد.

این برنامهها با شفافیت بالا مشخص میکنند که کالا در چه مزرعهای تحت چه شرایطی تولید شده است. کتاب فلور به ما میگوید امروزه وارث چه چیزهایی از یک دوره تاریخی معین هستیم. سعیدی با بیان اینکه بخش آبزی پروری در سطح بیمه شدگان بیشترین آسیب و از نظر برآورد اقتصادی بخش باغات بیشترین خسارت را متحمل شده اند، گفت: میزان خسارت در بخش آبزیان ۳۲ میلیارد تومان، دام ۱۳ میلیارد تومان، زراعت ۲۳ میلیارد تومان و باغات ۲۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است. اگر همین عدد را در میزان فرسایش سالانه در کشور تعمیم دهیم؛ رقم ۵۶ میلیارد دلار به دست میآید.» در حالی هزینه فرسایش خاک در ایران رقم بالایی است که روند بهبود با سرعت کمی اتفاق میافتد و با آمارهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد. تازهترین اطلاعات منتشر شده نشان میدهد که هزینه اقتصادی فرسایش خاک در ایران از ۵۶ تا ۱۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است. در این رابطه، پیشبینی شده است سهم این بخش از کل تولیدات شیلات تا سال ۲۰۲۸ به سطح ۵۵ درصد برسد. در این گزارش با استفاده از اطلاعات بهدست آمده از صاحبنظران کشورهای عضو و سازمانهای کالایی جهان، چشمانداز بخش کشاورزی و شیلات در سطوح ملی، منطقهای و جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

علت این مسئله، کاهش جمعیت روستایی و در برخی موارد خالی از سکنه شدن جمعیت روستایی کشور است. از میان کتابهای او میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: ۱. این امر باعث شده است که محصول کشاورزی از زمین تا مشتری نهایی توسط چندین دلال خرید و فروش شود که علاوه بر کاهش کیفیت محصولات در اثر طولانی شدن فرآیند رسیدن کالا به مشتری نهایی، قیمت این محصولات چندین برابر شود. اما استفاده از این روش تنها در کاهش مصرف آب مؤثر است اما با استفاده از روشهای نوین کشاورزی علاوه بر کاهش بیشتر مصرف آب میتوان استفاده از سایر منابع را نیز بهینهسازی نمود. شرکت هایی که در برابر خدمات هزینه دریافت می کنند نیز از همان ابتدا حق مشاوره ای برای راهنمایی هایی که می کنند دریافت خواهند کرد. هزینه کل احداث گلخانه های طرح ایرانی بعلاوه تاسبسات آن به ازای هر متر مربع 200.000 الی 700.000تومان میباشد.

بررسیهای انجام شده ازسوی خبرنگاران همشهری نشان میدهد در سالهای اخیر حرکت درمسیر توسعه کشت محصولات گلخانهای در بسیاری از استانهای کشور شتاب قابلتوجهی به خود گرفتهاست؛ موضوعی که چشمانداز امیدبخشی را برای این حوزه ترسیم میکند. در بسیاری از کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط، این مشکلات در کنار سوءتغذیه و کمبود ریزمغذیها باعث ایجاد چالش سهگانه سوءتغذیه خواهد شد. مزارع عمودی: همان طور که قبلا ذکر شد این مزارع باعث افزایش چشمگیر تولید محصولات و بهینهسازی مصرف منابع میشوند. گلخانههای هوشمند: این گلخانهها به صورت نیمهخودکار و تمام خودکار ساخته میشوند. این گلخانهها معمولاً از مواد بازیافتی ساخته میشوند. کتاب یادشده بیشک نمونهای عالی از زمینهای مطالعاتی است که سرگذشت کشت و زرع را در محدودههای سرزمینی ایران روایت میکند. اما در کتاب کشاورزی در ایران قاجاری، ویلم فلور تحلیلهای جامعی از کشاورزی قرن نوزدهمی ایران را به کمک تحقیقات گستردهای بر اساس مدارک منتشر نشده ایرانی و اروپایی به عمل آورده است. با او درباره کشاورزی گلخانه ای و چگونه پول درآوردن از این راه میپرسیم.

امروزه با توجه به کمبود آب استفاده از آب پاشها در بیشتر مزارع و گلخانهها رایج شده است. بنابراین محصولات کشاورزی در گلخانه محافظت بیشتری در برابر عناصر خارجی مانند آلودگی، بیماری ها و آفات می شوند و به تولید کننده این امکان را می دهد که از سموم دفع آفات کمی استفاده کند. با توجه به شباهتهای زیاد آب و هوایی و خاک میتوانیم با الگوبرداری و یا استفاده از تجارب آنها و یا تبادل اطلاعات به موفقیتهای بیشتری در بخش کشاورزی برسیم. اما یکی از راههای عملی میتواند اجرای طرحهای پایلوت توسط استارتاپها باشد که با ارائهی گزارشات مستند از افزایش بهرهوری محصولات، کشاورزان را به استفاده از فناوری های جدید تشویق نمایند. استفاده از روشها و فناوریهای جدید میتواند باعث کاهش مصرف منابع در زمینهای کشاورزی شود. در کشورهای در حال توسعه نیز این صنعت در حال حرکت به سمتی است که از ظرفیتهای هوشمندسازی در بخشهای مختلف آن استفاده شود.

از کشاورزان میخواهیم برای پیشبرد طرح کاداستر اراضی کشاورزی هنگام نقشهبرداری زمینی و صدور سند با ارائه اسناد و مستندات خود به سازمان امور اراضی کشور یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری کنند. به گفته کارشناسان، استفاده نادرست از منابع خاک و تغییرات کاربری در اراضی سطح حوزههای آبخیز، استفاده بیرویه از کودهای شیمیایی در مزارع کشاورزی، استفاده از روشهای صنعتی کشاورزی و بیابانیشدن زمینهای کشاورزی و مراتع و تغییر کاربریشان برای ساختوسازهای صنعتی یا تفریحی یا ویلاسازیها، استفاده بیرویه از مراتع، تبدیل مراتع به دیمزارها، کشت دیم در اراضی شیبدار و نبود مدیریت پایدار در اراضی کشاورزی از جمله عوامل تشدید فرسایش خاک در ایران است. به غیر از ژاپن با ۶۰ سال سابقه بیمه وسری لانکا با ۴۰ سال سابقه بیمه محصولات کشاورزی، سایر کشورها در مراحل ابتدایی شروع چنین برنامه ای هستند.

در این مقاله سعی بر این است که تفاوت های صادرات بخش کشاورزی ایران و کشورهای پیشرفته را بشناسیم و با الگو قرار دادن صادرات در این کشورها، مشکلات صادرات کشور خود را دریابیم و به تبیین راهکارهای موجود برای رسیدن به بازارهای جهانی بپردازیم. مزارع شهری: ایجاد مزارع عمودی با ظرفیت بسیار بالا جهت تولید محصولات کشاورزی این امکان را برای فروشگاهها و مراکز فروش در سطح شهرها فراهم مینماید که محصولات کشاورزی مورد نظر خود را از نزدیکترین مزرعهی موجود تهیه نمایند. فعالیت دکتر فلور جدای از صورتهای توصیفیاش در نزد مخاطب راه قضاوتهای شخصی و حرفهای را بر اساس نگرش به عمق فایدهمندی گزارشهای تاریخ کشاورزی ایران باز میگذارد. در کشورهای پیشرفته سامانه های بسیاری وجود دارد که اطلاعات آب و هوایی را در زمان مناسب پیشبینی میکند و در اختیار کشاورزان قرار میدهد. 5- تعیین تکلیف کشت در اراضی کم بازده دیم و شیب دار و هدایت به سمت روش های جایگزین مثل کشت حفاظتی و افزایش بازده این اراضی، جنگل، مرتع و یا باغات دیم. به عنوان مثال می توان با توسعه کشت عمودی، بار بخشی ازتولید سبزی و صیفی را از دوش اراضی برداشت و این اراضی را به کشت محصولات دیگر از جمله وارداتی اختصاص داد.