مشاور وزیر جهادکشاورزی در امور مکانیزاسیون و زنجیره ارزش منصوب شدمشاور وزیر جهادکشاورزی در امور مکانیزاسیون و زنجیره ارزش منصوب شد
تهران – مجله خبری کشاورزی – در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، مشاور وزیر در امور مکانیزاسیون و زنجیره ارزش محصولات کشاورزی منصوب شد.منبع اخبار