اخبار

مشکلات صادرات کیوی به هند مورد بررسی قرار گرفت

مشکلات صادرات کیوی به هند مورد بررسی قرار گرفت
تهران- مجله خبری کشاورزی- سرپرست سازمان حفظ نباتات ایران گفت: ‌صادرات ‌کیوی به‌ هند و واردات آفت‌کش‌های آماده ‌مصرف‌ و ‌تکنیکال به کشور در نخستین نشست همکاری‌های کشاورزی ایران و هند مورد بررسی قرار گرفت.

https://www.irna.ir/news/85380109/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA