اخبار

مشکلی در زمینه تامین آرد و نان آذربایجان غربی وجود ندارد

در زمینه نظارت بر فعالیت واحدهای نانوایی برای استمرار پخت نیز بازرسی‌ها تشدید شده و به این منظور، علاوه بر استفاده از مشارکت مردمی، ظرفیت سایر دستگاه‌های اجرایی نیز برای نظارت هر چه بهتر و بیشتر بر زنجیره گندم، آرد و نان، مورد استفاده قرار گرفته است.

ساعت کار واحدهای نانوایی این استان نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز داشته است؛ چنانچه در حال حاضر، ساعات کار آن‌ها بیشتر شده و نانوایی‌های منتخب، دو شیفته شده و تعطیلات بهداشتی این واحدها نیز به یک‌روز در ‌ماه کاهش یافته است.

همچنین برای کمک به کاهش صف نانوایی‌ها که متأثر از عواملی همچون حضور کارگران فصلی با توجه به فصل برداشت سیب درختی و چغندر قند در این استان، بازگشت عشایر به قشلاق و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌هاست، در چهار ماه گذشته، هر ماه بالغ بر ۱۲۰۰ تن آرد اضافه، علاوه بر سهمیه ثابت به شبکه مصرف استان تزریق شده است.

با توجه به توضیحات فوق و انجام فعالیت‌های مذکور، در حال حاضر شاهد کاهش صف‌های نانوایی‌ها در استان آذربایجان‌غربی هستیم و مشکلی در زمینه تأمین آرد و نان این استان وجود ندارد.منبع اخبار

به گزارش روز چهارشنبه مجله خبری کشاورزی از شرکت بازرگانی دولتی ایران، این شرکت در پاسخ به گزارش روزنامه شرق با عنوان “دو راهی نان” اعلام کرد: آرد تخصیصی استان آذربایجان‌غربی، نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش داشته است؛ چنانچه در حال حاضر، در هر ماه بیش از ۳۱ هزار و ۳۰۰ تن آرد یارانه‌ای به ۴ هزار و ۷۳۲ واحد نانوایی این استان تحویل داده می‌شود.