مشکل دامداری ۷ هزار و ۵۰۰ راسی در ری با حضور معاون استاندار تهران برطرف شدمشکل دامداری ۷ هزار و ۵۰۰ راسی در ری با حضور معاون استاندار تهران برطرف شد
شهرری – مجله خبری کشاورزی – معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از رفع مشکل توسعه واحد دامداری هفت هزار و ۵۰۰ رأسی در بخش حسن آباد فشافویه شهرستان ری خبر داد و گفت: امکان افزایش ۳۰ درصدی ظرفیت این واحد با رفع مشکل آن فراهم شد.منبع اخبار