اخبار

مصرف آب کشاورزی در خراسان جنوبی کاهش یافت


بیرجند – مجله خبری کشاورزی – رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: آمارها نشان می‌دهد مصرف آب کشاورزی استان در سال ۱۳۹۲ یک میلیارد و ٢۶٣ میلیون مترمکعب بود و اکنون به ٧٨٧ میلیون مترمکعب رسیده است.

https://www.irna.ir/news/85175799/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA