اخبار

مطالعات افزایش ظرفیت کاشت نهال در ۱۵ استان کشور تکمیل شد


سمنان- مجله خبری کشاورزی- مشاور رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: طرح مطالعاتی افزایش ظرفیت کاشت نهال و توسعه زراعت چوب در ۱۵ استان تکمیل شد و به زودی وارد مرحله عملیاتی می‌شود.منبع اخبار