مطالعه بیمارهای حوزه دامپزشکی پیش از ورود به کشور


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه مبارزه با بیماری‌های حوزه دامپزشکی از حالت تدافعی به تهاجمی تغییر یافته است، گفت: پیش از ورود بیماری‌ از کشورهای همسایه آن را مورد مطالعه قرار می‌دهیم تا پیشگیری شود.منبع اخبار