اخبار

معافیت مالیاتی شرکت های خصوصی در صورت سرمایه گذاری در پروژه های دانش

معافیت مالیاتی شرکت های خصوصی در صورت سرمایه گذاری در پروژه های دانش

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد: امروز در بدنه دولت موضوع مالیات مطرح و تصویب شد که اگر شرکت های بزرگ با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های دانش سرمایه گذاری کنند مشمول معافیت مالیاتی می شوند.

به گزارش ایسنا. دکتر محمدصادق خیاطیان رویداد تبادل فناوری در صنایع دریایی وی به عدم اجرای برخی از قوانین اشاره کرد و گفت: با تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، اجرای آن به تعویق افتاد و برای اجرای آن اولین مصوبه را برای یکی از این شرکت ها صادر کردیم و این اقدام ضروری است. زیرا تدوین نظام ها و مقررات این قانون را پیش بینی می کند. بنابراین با راهکارها و ترفندهایی می توان قوانین را اجرا کرد.

وی ادامه داد: توسعه فناوری در همه کشورها از جمله ایران با صنایع دفاعی آغاز می شود و آمریکا مهد این رویکرد است که ابتدا حوزه دفاعی را تقویت کرد و فناوری ها را از این حوزه به سایر حوزه های صنعتی گسترش داد.

خیاطیان با بیان اینکه فناوری بر اساس اولویت ها و نیازها در کشور توسعه یافت، ادامه داد: رویکرد جدید صنایع دفاعی باعث شد فناوری های تولید شده وارد عرصه های دیگر شود و این رویکرد اتفاق مهمی است که امکان ارتباط با شرکت های دانش بنیان را فراهم می کند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، ارتباط بین صنایع دانش بنیان و صنایع دفاعی را ناشی از شعار دهه 80 مبنی بر هسته دانش و شبکه قوی دانست و یادآور شد: پیش از آن هیچ ارتباطی بین این دو نهاد وجود نداشت. این رویکرد منجر به شکل گیری یک اکوسیستم پیشرفته شد و طی آن باید همکاری جدی بین صنایع دفاعی، دانشگاه ها و شرکت ها ایجاد شود.

وی با اشاره به رویداد امروز در حوزه صنایع دریایی گفت: انتظار می رود این همکاری ها توسعه پیدا کند و امیدواریم با شعار هسته دانش شبکه توانمند نهادهای خوبی شکل بگیرد.

خیاطیان افزود: اما یکی از دغدغه های شرکت های دانش با همکاری بخش های دفاعی، بروکراسی این بخش است و امیدواریم در سامانه «سمتا» (ساماندهی، مدیریت و توانمندسازی شبکه همنوردان) تغییراتی ایجاد شود. وزارت دفاع)، زیرا تکنسین ها نگران عدم انعطاف این سیستم هستند. شاکی هستند.

وی افزود: از سوی دیگر بسیاری از فناوری هایی که در مجتمع های پدافندی تولید می شود، قابل استفاده در عرصه های غیرنظامی است و آمادگی داریم تا زمانی که صنایع دیگر وارد شوند، با سازوکارهایی از طریق شتاب دهنده ها از این فناوری ها حمایت کنیم.

وی بر تقویت صندوق تحقیقات و فناوری وزارت دفاع تاکید کرد و گفت: سرمایه این صندوق محدود است و در صورت افزایش سرمایه می توانیم تعامل بیشتری با این صندوق ایجاد کنیم.

خیاطیان رویکرد دولت سیزدهم را تقویت شرکت های دانش بنیان دانست و گفت: قانون جهش تولید دانش در دولت قبل به دلیل بار مالی که بر دوش بود تصویب نشد اما در دولت سیزدهم طی نامه ای از رئیس جمهور دولت به معاون اول رئیس جمهور، بنابراین مالی آن را پذیرفت و زمینه را برای تصویب آن فراهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: امروز موضوع مالیات در بدنه دولت مطرح و تصویب شد که اگر شرکت های بزرگ با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های دانش سرمایه گذاری کنند مشمول معافیت مالیاتی می شوند.

خیاطیان گفت: این رویکرد خوب است چرا که منابع مالی بخش خصوصی را به سمت حوزه های دانش هدایت می کند.

انتهای پیام/

https://www.isna.ir/news/1402121409917/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C