معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی منصوب شد - مجله خبری کشاورزی