اخبار

معاون بهره‌برداری آبفای کشور: ۱۰ هزار روستا تا سه سال آینده تامین آب می‌شوند

به گزارش خبرنگار مجله خبری کشاورزی هاشم امینی روز چهارشنبه در نشست مشترک سازگاری با کم آب و شورای حفاظت از منابع آب لرستان اظهار کرد: چالش کم‌آبی و بی آبی در تمام مصارف، به عنوان یک چالش بزرگ تبدیل شده و همه حوزه ها را درگیر کرده است که برنامه‌ریزی دقیق برای رهایی از این معضل ضروری است.

امینی بیان کرد: منابع اعتباری برای تکیمل پروژه های آبرسانی همچنین تکمیل سدها باید به صورت ۱۰۰ درصد به لرستان تخصیص یابد تا بتوانیم مشکلات این حوزه را کاهش دهیم.

وی با اشاره به اینکه منابع استفاده در حوزه کشاورزی هم از وضعیت خوبی برخوردار نیست گفت: ۲ تانکر آبرسانی خاص استان لرستان درنظر گرفته شده که باید مسوولان مربوطه برای استفاده از آن اقدامات لازم را پیگیری کنند.

وی بیان کرد: در برنامه های بازدید از استان ها، بازدید میدانی و تمرکز بر پروژه ها با چالش منابع آب در اولویت قرار دارد و استان لرستان سالانه با میزان بارش بیش از ۳۵۰ میلی‌متر مواجه می باشد که عدم تمرکز و برنامه‌ریزی در ذخیره آب موجب ناپایداری در آب شرب شده است.

وی با بیان اینکه طرح‌های محرومیت زدایی شهرستان چگنی به صورت ویژه دیده خواهد شد افزود:  ۱۰ هزار روستا از طریق جهادآب‌رسانی طی سه سال تامین آب خواهند شد.منبع اخبار

وی ادامه داد: سفره های زیرزمینی لرستان با ۶ متر افت همراه است که در آینده منابع آبی این استان را با چالش های بزرگی مواجه خواهد کرد همچنین تنوع و تعدد تامین آب شرب، مباحث کیفی را هم با ریسک همراه کرده است.

وی افزود: آب شرب شهرهای لرستان از چشمه و چاه تامین می‌شود که این موضوع مشکلاتی را به همراه خواهد داشت و استفاده از منابع آب زیرزمینی و چشمه و راهکارهای مناسب با جلوگیری با خطر بی آبی در حوزه منابع آب ایران تمرکز خواهد شد.