معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شدمعاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

به گزارش روز دوشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، «سیدجواد ساداتی‌نژاد» در حکمی، «محسن شیراوند»  را به سمت معاون توسعه بازرگانی منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است‎؛ انتظار است با بهره‌گیری از توان نیروهای متخصص و متعهد آن معاونت و با همکاری و تعامل با معاونین، مدیران، روسای سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌ها، گام‌های موثری بردارید.

پیش از این در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی «عباس عسکرزاده» در اواسط سال ۱۴۰۰ به سمت معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شده بود.منبع اخبار