اخبار

معاون جهاد کشاورزی استان بوشهر: صادرات خرما مستلزم گواهی ارتقای سلامت است


بوشهر – مجله خبری کشاورزی – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با توجه به ضرورت دریافت گواهی سلامت (QRکد) برای محصولات کشاورزی؛ براین اساس صادرات محصول خرما بدون داشتن گواهی ارتقای سلامت امکان پذیر نیست.منبع اخبار