اخبار

معاون رییس‌جمهور پایانه صادراتی جیرفت را افتتاح کرد

وی به طرح مرز هوایی فرودگاه جیرفت نیز اشاره کرد و گفت: این طرح پیگیری و حمایت می شود چرا که این طرح نیاز منطقه است.

وی افزود: دولت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری حمایت می کند لذا بخش خصوصی هم مشارکت بیشتری در این زمینه داشته باشد.

وی افزود: دولت در زمینه صادرات محصولات کشاورزی نگاه ویژه ای به همسایگان خود در کنار دیگر کشورهای خارجی دنیا دارد.

به گزارش مجله خبری کشاورزی سفر استانی دولت به کرمان عصر پنجشنبه با ورود رییس جمهور به دیار کریمان شروع شد و طی امروز (جمعه) نیز ادامه دارد.منبع اخبار

سیدمحمد حسینی معاون امور مجلس رییس جمهور در مراسم افتتاح این طرح با بیان اینکه سیاست ما سیاست همسایگی است، بر توجه ویژه دولت در زمینه تبادلات مختلف، صادرات و دیگر امورات مرتبط با سیاست همسایگی تاکید کرد.

به گزارش مجله خبری کشاورزی افتتاح این پایانه صادراتی با توجه به تولید انواع محصولات کشاورزی در جنوب استان رویداد بسیار مهمی در صادرات این محصولات به شمار می رود.

حسینی ادامه داد: تمامی دستگاه های مربوطه برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی مشارکت و زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کنند.

معاون پارلمانی ریاست جمهوری به بهره برداری فاز اول پایانه صادراتی اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت کشاورزی منطقه جنوب کرمان بویژه شهرستان جیرفت احداث این مجموعه نقش مهمی در این بخش ایفا می کند.

معاون رییس‌جمهور پایانه صادراتی جیرفت را افتتاح کرد