اخبار

معاون رییس جمهور: مطالبه گندم‌کاران تا پایان مهرماه جاری پرداخت می‌شود


بجنورد- مجله خبری کشاورزی- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: تاکنون ۱۰ و نیم میلیون تن گندم خریداری شده که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از این وجود پرداخت و مابقی نیز تا پایان مهرماه جاری پرداخت می شود. 

https://www.irna.ir/news/85241602/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA

امیرعبداللهیان وارد قطر شد – پایگاه خبری هشت صبح.