اخبار

معاون سازمان جنگل‌ها: تجاوز به حریم طبیعت منجر به تغییرات اقلیمی شده است

معاون امور اقتصادی استانداری ایلام نیز گفت: وجود مدیران کاربلد متصل به دانشکده ها و پژوهشکده ها در دستگاه های دولتی باعث ایجاد رشد متوازن در آن دستگاه خواهد شد.

۸۹ درصد از مساحت کل عرصه های استان ایلام را اراضی طبیعی و ملی تشکیل داده و پلاک عرصه های منابع طبیعی ۶۴۳ هزار هکتار و پلاک های کشاورزی یا احتساب زیرشکوب جنگل ها و مراتع ۳۴۰ هزار هکتار است.

معاون امور جنگل های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با تاکید بر اینکه انفال و طبیعت میراثی متعلق به نسل های آینده است، افزود: باید برای حفظ این عرصه ها برنامه ریزی منسجم، علمی و عملیاتی انجام شود.

شعبانیان ادامه داد: وضعیت بغرنج طبیعت فرصت خطا را به ما نمی دهد و باید به صورت عملیاتی برای احیای طبیعت تلاش کنیم.

بالغ بر ۶۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان برای توسعه روستایی، اشتغال پایدار، جلوگیری از مهاجرت حفاظت از رعصه ها در قبال بهره برداری کارشناسی شده از طبیعت به مردم واگذار شده است.

شهریار عباسی افزود: یکی از ایرادات مدیران بخشی نگری آنها به حوزه ها است، در حالیکه باید همه بخش ها را بسته به پتانسیل و ظرفیت آن حوزه رشد دهند.

وی افزود: خشکسالی، ریزگرد، آب شدن یخچال ها، سیلاب، افزایش آلاینده ها، گازهای گلخانه ای و فرسایش خاک از جمله این آسیب هاست.

به گزارش مجله خبری کشاورزی، در این آیین ابراهیم پیرزادیان به جای رضا احمدی به عنوان سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام منصوب شد.

کمتر از ۱۰۰ درصد عرصه های ملی کاداستر و حدنگاری شده اند و تنها هشت هزار هکتار آن باقی مانده و ایلام در این زمینه استان برتر کشور است.

وی یادآور شد: نقطه قوت مدیران کاربلد تلاش برای جذب اعتبارات از مرکز و منابع ملی و اکتفا نکردن به اعتبارات داخل استان است.

وی با بیان اینکه همه در قبال طبیعت مسوول هستیم، یادآور شد: نشان توسعه یافتگی کشورها در میزان مشارکت مردم و کنشگران در موضوعات مختلف از جمله حفظ و احیای طبیعت است و باید مردم را برای حراست و حفاظت از عرصه ها پای کار آورد.

از گسترده ۲ میلیون هکتاری استان ایلام یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن را عرصه های ملی تشکیل داده است.منبع اخبار

به گزارش خبرنگار مجله خبری کشاورزی، نقی شعبانیان روز سه شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام اظهار داشت: بی توجهی به منابع طبیعی و بهره کشی بی رویه از طبیعت در طی ۱۰۰ سال اخیر باعث تخریب شدید عرصه ها شده است.

معاون سازمان جنگل‌ها تاکید کرد: میزان احیای اراضی در مقابل شدت بهره کشی های بی رویه و تخریب از طبیعت بسیار کمتر بوده و این کم کاری ها باعث بروز معضل در چرخه حیات طبیعی عرصه ها شده است.