معاون سازمان جنگل‌ها: عامل برخی کانون‌های ریزگرد، بازسازی نشدن معادن استمعاون سازمان جنگل‌ها: عامل برخی کانون‌های ریزگرد، بازسازی نشدن معادن است
جیرفت- مجله خبری کشاورزی- معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: عامل برخی از کانون های ریزگرد و طوفان شن در کشور معادنی بوده که بعد از اتمام بهره برداری بازسازی نشده است.منبع اخبار