اخبار

معاون وزیر جهاد:همزمان با اجرای سند الگوی کشت به انقلاب بهره‌وری در کشور نیاز است


مشهد-مجله خبری کشاورزی- معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: همزمان با اجرای سند الگوی کشت به انقلاب بهره‌وری در کشور و به تبع آن مدیریت آب نیاز است.منبع اخبار