معاون وزیر جهادکشاورزی: ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای الگوی کشت پیشنهاد شدمعاون وزیر جهادکشاورزی: ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای الگوی کشت پیشنهاد شد
سمنان- مجله خبری کشاورزی- معاون وزیر و رئیس سازمان‌ تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور گفت: بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه برای سال ۱۴۰۲ در بحث اصلاح الگوی کشت پیشنهاد شد.منبع اخبار