اخبار

معاون وزیر جهاد: طرح الگوی کشت در یک برنامه زمانی چهار ساله اجرا می شود


ایلام – مجله خبری کشاورزی – معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: طرح الگوی کشت در یک برنامه زمان بندی شده چهار ساله اجرایی و بر اساس آن به تدریج سطح زیر کشت محصولات با نیاز آبی بالا کاهش و با محصولات کم آب بر جایگزین می شود.منبع اخبار