اخبار

معاون وزیر جهاد کشاورزی: بدون امنیت غذایی صحبت از استقلال اقتصادی شعار است

خیام نکویی با بیان اینکه حدود ۱۲ هزار عضو هیات علمی در حوزه کشاورزی در کشور داریم، اظهار داشت: با وجود چنین ظرفیت هایی ضریب نفوذ دانش در مزرعه در کشور ۶ درصد است و این نشان می دهد که بخش اعظم این ظرفیت علمی در خدمت بخش کشاورزی نیست.

خیام نکویی با اشاره به جنگ روسیه و اکراین، اظهار داشت: در این جنگ بحث امنیت غذایی چهره جدیدی از خود نمایان کرد و همگان به اهمیت این مساله پی بردند. 

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: متاسفانه امروز ۹۰ درصد روغن کشور وارد می شود و کمتر از ۱۰ آن تولید داخل است، امروز ذائقه مردم کشور به سمت غذاهای فست فودی و سرخ کردنی تغییر کرده به طوری که میانگین مصرف روغن در ایران بیش از ۲۲ کیلوگرم است در حالیکه این رقم در کشورهای پیشرفته ۱۱ کیلوگرم است. 

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه هرچه که جلو می رویم منابع آبی کشور محدود و منابع پاپه دچار مشکل می شود، گفت: در چنین شرایطی باید راهی را انتخاب کنیم که هم ضامن حفظ استقلال اقتصادی و تامین امنیت غذایی و هم ضامن حفظ منایع آبی و پایه کشور باشد و آن توسعه و نفوذ دانش در بخش کشاورزی است. 

وی اظهار داشت: در طی چهار دهه گذشته در کشور اگر چه در نگاه کلان، کشاورزی مورد توجه بوده ولی از جهت حمایت ها و تامین اعتبارها، هیچگاه مساله درجه یک کشور نبوده و آن طور که باید به این حوزه توجه جدی نشده است. 

وی به راه اندازی دهکده های فناوری و نوآوری کشاورزی و منابع طبیعی در استان ها اشاره کرد و گفت: یکی از مولفه های دانش بینان شدن بخش کشاورزی در کشور، ایجاد شرکت ها، هسته ها و واحدهای دانش بنیان در این حوزه است که راه اندازی دهکده های فناوری و نوآوری کشاورزی و منابع طبیعی در استان ها می تواند بخشی از زیرساخت های مورد نیاز این موضوع را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مجله خبری کشاورزی، “مجتبی خیام نکویی” روز چهارشنبه در ستاد توسعه اتقصاد دانش بنیان استان زنجان و آیین امضای تفاهم نامه تاسیس دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی و منابع طبیعی در این استان، افزود: امروز امنیت غذایی در برخی کشورها مثل آمریکا حتی مقدم بر امنیت ملی است، برای اینکه این موضوع، نقش یک سلاح را برای کشورها ایفا می‌کند. 

وی به ضرورت پیاده سازی نظام نوآوری در بخش کشاورزی تاکید کرد و اظهار داشت: هدف ما از این پیگیری این موضوع، انقلاب بهره وری در بخش کشاورزی است.منبع اخبار

وی با بیان اینکه در ابتدای انقلاب با جمعیت ۳۶ میلیون، ۳۵ میلیون تن تولید محصولات کشاورزی در کشور داشتیم، ادامه داد: امروز با افزایش جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر، میزان تولید در بخش کشاورزی به ۱۳۵ میلیون تن رسیده که حدود نیمی از این افزایش تولید ناشی از رسوخ دانش و فناوری به حوزه کشاورزی است. 

خیام نکویی افزود: در سال ۱۴۳۰ جمعیت کشور به ۱۰۳ میلیون نفر خواهد رسید که نیاز غذایی در آن مقطع ۱۸۵ تا ۱۹۰ میلیون تن خواهد بود، بنابراین بالغ بر ۵۵ میلیون تن تولید غذا در کشور را باید افزایش دهیم.

خیام نکویی با بیان اینکه راهبرد اصلی کشور دستیابی به امنیت غذایی پایدار است، گفت: امروز در حوزه تولید غذا با چالش هایی از جمله ضریب کم نفوذ دانش در بخش کشاورزی، نداشتن الگوی کشت، محدودیت منابع، واردات بخشی از نیازهای غذایی، کوچک شدن اراضی، عملکرد ضعیف اراضی دیم و ضعف جدی در نظام  آموزشی کشاورزی مواجه هستیم.

خیام نکویی خاطرنشان کرد: متولی تولید غذا فقط جهاد کشاورزی نیست، از این رو رییس ستاد الگوی کشت کشور، معاون اول رییس جمهور و در استان ها نیز ریاست این ستاد بر عهده استانداران گذاشته شده است.

وی به تدوین و ابلاغ سند الگوی کشت در شهریور امسال در کشور اشاره کرد و گفت: این سند با هدف دست یابی به امنیت غذایی پایدار و اقتدار غذایی تدوین شده است؛ اقتدار غذایی حتی بالاتر از امنیت عذایی است، ما می خواهیم مازاد بر نیاز کشور هم غذا تولید کنیم و از برخی از کشور در این زمینه حمایت نماییم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای الگوی کشت در کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۵۱ سال است که می خواهیم الگوی کشت را در کشور ایجاد کنیم یعنی از زمانی که حتی مشکل منابع آب هم نداشتیم ولی تا کنون در این زمینه حرکت قابل توجهی نداشتیم.