معاون وزیر جهاد کشاورزی: غذای ۲۴ میلیون ایرانی به دلیل الگوی ناصحیح مصرف دور ریز می‌شود معاون وزیر جهاد کشاورزی: غذای ۲۴ میلیون ایرانی به دلیل الگوی ناصحیح مصرف دور ریز می‌شود 
ساری – مجله خبری کشاورزی – معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به الگوی ناصحیح و نادرست مصرف مواد غذایی در کشور گفت : سالانه حدود ۲۵درصد از مواد غذایی تولیدی کشور تبدیل به ضایعات شده که بدین نحو غذای ۲۴میلیون ایرانی دورریز می شود.منبع اخبار