اخبار

معاون وزیر جهاد کشاورزی: واردات گندم ۲ میلیون تن کاهش یافت


تهران – مجله خبری کشاورزی – معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشور در مسیر خودکفایی و بی‌نیازی از واردات گندم قرار دارد، گفت: واردات گندم ۲ میلیون تن کاهش یافت.منبع اخبار