معاون وزیر جهاد کشاورزی : کشت سبزی و صیفی کشور به محیط گلخانه ای منتقل می شود


کرج – مجله خبری کشاورزی – معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: یکی از برنامه های تحولی وزارت جهاد کشاورزی مورد تاکید رییس جمهور در راستای برنامه اقتصاد مقاومتی انتقال کشت سبزی و صیفی کشور به محیط های گلخانه ای است.منبع اخبار