اخبار

معاون وزیر جهاد کشاورزی: ۱۲۵ میلیون هکتار منابع طبیعی کشور در معرض فرسایش است+ فیلم


گناباد- مجله خبری کشاورزی- معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: هم‌اکنون ۱۲۵ میلیون هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی سطح کشور در معرض فرسایش آبی قرار دارند.

https://www.irna.ir/news/85134029/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1