معاون وزیر جهاد: ۷۰ درصد اراضی کشاورزی خرده مالکی است - مجله خبری کشاورزی

معاون وزیر جهاد: ۷۰ درصد اراضی کشاورزی خرده مالکی است

وی دامه داد: سند الگوی کشت در راستای ارتقای جایگاه کشاورزی و حمایت از کشاورزی طراحی شده است تا اقتصاد الگوی کشت برای کشاورزان تبیین نشود اجرای آن امکان پذیر نخواهد بود.

مهاجر اضافه کرد: در اجرای طرح الگوی کشت برای هر استان بر مبنای اقلیم برنامه تعریف شده است کشت محصولات باید بر اساس شرایط آب و هوا و خاک برنامه ریزی شود.

مهاجر اظهار داشت: برای اجرای الگوی کشت، همه ارکان نظام مسوولیت دارند زیرا یک کار چند وجهی است و نقش مسوولان استانی در پیشبرد طرح برجسته و مهم است.

وی خرد شدن اراضی کشاورزی را یک مصیبت برای امنیت غذایی کشور عنوان کرد و افزود: زمین های کشاورزی مهمترین و زیربنایی‌ترین کارخانه تولید بشر محسوب می شود و نیاز به توجه بیشتر دارد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در ادامه بیان کرد: اصلاح الگوی کشت بر سه مبنای نیاز، اقلیم و اقتصاد هر منطقه پایه‌ریزی شده است تا برای کشاورزان توجیه اقتصادی داشته باشد.

به گزارش مجله خبری کشاورزی، علیرضا مهاجر روز شنبه در جلسه طرح اصلاح الگوی کشت در بجنورد مرکز خراسان شمالی اظهار داشت: خرد بودن اراضی کشاورزی و اجرای درست طرح اصلاح الگوی کشت از مهمترین دغدغه ها و اولویت های وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود و در این زمینه نیز برنامه های کاربردی در دست اقدام است.

مهاجر یادآور شد: میزان تولید برنج هم سالانه ۲.۲ میلیون تن است در حالی که سالانه سه میلیون تن مورد نیاز است و باید ۸۰۰ هزار تن وارد شود.

مهاجر ضمن تأکید بر خودداری از آتش زدن کاه و کلش اظهار داشت: باقیمانده گیاهان در خاک به مرور زمان و با طی شدن فرآیند پوسیدگی به گیاه خاک (هوموس) تبدیل شده و از این راه به غنی شدن خاک کشاورزی کمک می کند.منبع اخبار

وی درباره بررسی نیازهای کشاورزی کشور اشاره کرد و افزود: ارزیابی های لازم در این زمینه انجام شده است بعنوان نمونه نیاز سالانه به گندم برای تولید آرد مورد نیاز نانوایی ها ۹.۵ میلیون تن است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با نگرانی از کاهش مواد آلی خاک کشاورزی گفت: استفاده کاه و کلش برای دام از دلایل اصلی اینمشکل است و اکنون مولد آلی خاک به شدت کاهش یافته و با فقر مواد آلی خاک روبه رو هستیم.

سه شاخص نیاز، اقلیم و اقتصاد مبنای اصلاح الگوی کشت

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: ۷۰ درصد زمین های کشاورزی کشور زیر پنج هکتار است و این شرایط نرمال نیست و وضعیت در سال های آتی بدتر می شود باید یکپارچه‌سازی زمین های کشاورزی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با بیان اینکه ۷۰ درصد از تولیدات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه معاونت زراعت است گفت: این بخش ۹۰ میلیون تن از ۱۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی را شامل می شود و اینجاست که نقش طرح “اصلاح الگوی کشت” برجسته می شود.

وی با بیان اینکه در سند یاد شده به روش ها و زمان آبیاری، میزان کوددهی، نوع کود و غیره اشاره شده است گفت: کوچک شدن زمین‌های زراعی و باغی مهم‌ترین مانع اجرای کامل و درست اصلاح الگوی کشت است و این طرح بدون تجمیع اراضی کشاورزی موفق نخواهد بود.

وی یادآور شد: آتش زدن کاه و کلش هم یک مشکل مهم در کشاورزی محسوب می شود که باید در الگوی کشت مد نظر باشد.

۷۰ درصد تولید کشاورزی در بخش زراعت

وی خاطرنشان کرد: حوزه کشاورزی یک بخش بسیار پیچیده است نباید مسائل و مشکلات این بخش به صورت ساده نگاه شود بلکه باید با اولویت آنها را حل کرد.

فقر مواد آلی خاک