اخبار

معاون وزیر: رویکرد جهاد کشاورزی به سمت کشت گلخانه‌ای هیدروپونیک است

معاون وزیر: رویکرد جهاد کشاورزی به سمت کشت گلخانه‌ای هیدروپونیک است
بجنورد-مجله خبری کشاورزی- معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: توسعه کشت گلخانه هیدروپونیک از رویکردهای این وزارتخانه محسوب می شود که در این راستا تسهیلات خوبی از محل بند الف تبصره ۱۸ اختصاص یافته است.

https://www.irna.ir/news/85375818/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9