اخبار

معاون وزیر کشاورزی: تعادل بخشی بین تولید و جذب کربن از اهداف کاشت یک میلیارد نهال است


سمنان- مجله خبری کشاورزی- معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: هدف از کاشت یک میلیارد نهال در کشور تعادل بخشی به میزان تولید و جذب کربن تا سال ۲۰۳۰ است.منبع اخبار