اخبار

معجزه‌ای با درختکاری و پساب خانگی


سمنان – مجله خبری کشاورزی – هر فرد دوست‌دار محیط‌زیست و حیوانات که قلبش برای سالم ماندن خاک، آب و هوا می‌تپد می‌تواند با کاشت یک نهال در کنار خانه و آبیاری روزانه با یک سطل پساب خانگی مانند آب مربوط به شست و شوی ظرف‌ها یا آب سرد قبل از جریان آب‌گرم، در رفع عطش درختان در گرمای طاقت‌فرسای تابستان و حفاظت از محیط زیست مشارکت کند.

https://www.irna.ir/news/85135416/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C