معرفی، حقوق و درآمد و بازار کار (+ فیلم رایگان) مجله خبری کشاورزی

فائو و OECD در گزارشی چشمانداز کشاورزی جهان را تا سایت agriculture-na ۲۰۲۸ پیشبینی کردهاند. مشاوران و اساتید و کسب و کارهای مختلف در حوزه شهر هوشمند و کشاورزی موضوع کشاورزی شهری هوشمند را به عنوان یک راه حل مطرح کردهاند. از سوی دیگر، باوجود حمایتهای فوق از بخش کشاورزی، همواره تامین غذای ارزان برای مصرفکنندگان شهری اولویت بالاتری نزد سیاستگذار داشته است؛ به همین دلیل حمایت از تولید در بخش کشاورزی در درجه دوم اهمیت قرار داشته است. کشت گلخانهای در فضای محصورشده گلخانه با هدف ارتقاء شرایط کشت محصولات کشاورزی، حفاظت محصولات در برابر بیماریها، آفات و تغییرات جوی خسارت زا صورت میپذیرد. با اندازه گیری دقیق تغییرات در یک مزرعه، کشاورزان می توانند اثرات سموم دفع آفات و کودها را کنترل کنند، یا از آنها به صورت انتخابی استفاده کنند. مقادیر حسگر به یک سیستم عامل اینترنت اشیا در فضای ابری با قوانین و مدل های تصمیم گیری از پیش تعریف شده – که “منطق تجارت” نیز نامیده می شود، تغذیه می شود که شرایط مورد نظر را بررسی و مشخص می کند و همچنین نقص یا نیاز را شناسایی می کند.

ترکیه، سومین تولیدکننده برتر محصولات کشاورزی در مدت یاد شده، معرفی شده است و بر اساس داده های منتشر شده میوه ها، جو و ذرت بهترین محصولاتی است که در ترکیه تولید می شود. بنابراین، کشاورزی هوشمند دارای یک پتانسیل واقعی برای ارائه تولیدی پایدارتر از تولید محصولات کشاورزی به روش های سنتی است و همه اینها، بر اساس یک رویکرد علمی و با مصرف بهینه منابع است. به نسبت روش غرق آبی، محصولی بیشتر و با کیفیت بهتر در اختیار گلخانه دار و کشاورز قرار می گیرد. بزرگترین تفاوت آن با روش کلاسیک این است که کشاورزی دقیق اجازه می دهد تا کشاورز در هر متر مربع یا حتی در هر گیاه یا حیوان تصمیم گیری نماید تا این که تصمیمی را برای کل یک زمین اتخاذ کند. مدیریت تلفیقی ومتمرکز زیستی آفات: این روش نیز برای رقابت با مدیریت آفات بر اهمیت کشت تناوبی تأکید میکند. سپس برای هر کدام از این پنج سیستم، 3 شاخص در نظر گرفته شد که در مجموع 15 شاخص به دست آمد و هر کدام از این شاخص­ها بر اساس سنجه­های خاصی ارزیابی گردید، که در نهایت 60 سنجه (در جدول 1 آورده شده است) برای ارزیابی ظرفیت کلی توسعه پایدار کشاورزی برای هر استان، بعنوان واحد و مقیاس مطالعه در نظر گرفته شده و میزان پایداری محاسبه شد.

بر اساس استاندارد آمریکایی A123، برای لوله و پروفیل با ضخامت ۲ و ۵ / ۲ میلیمتر، ضخامت لایه گالوانیزه، بهطور متوسط ۴۵ میکرون است. هیچ استاندارد صنعتی معینی برای مدیریت داده های کشاورزی وجود ندارد. حالا در روند «جهتگیری بهسمت توسعه» خیلی از دولتهای در حال توسعه یا اصطلاحاً کمتر توسعه یافته وجود داشتند که بین زمامداران، دولتمردان و مردمشان ارادهای برای رشد و توسعه وجود داشت. این سیستم می تواند به روندهای نوظهور کشاورزی مانند کشاورزی ارگانیک، کشاورزی خانوادگی، از جمله پرورش گاو خاص و / یا کشت فرهنگ های خاص، حفظ انواع خواص گیاهی یا بهبود کیفیت گیاه و غیره را شامل شود. در این صورت کشاورزانی که از این سیستم خودکار پایش محصولات استفاده میکنند، میتوانند از پیش بینی های کلان داده ها و تحلیل ها برای تنظیم سمپاشی محصول، آبیاری، کنترل دما، رطوبت و سایر المان های گلخانه هوشمند استفاده کنند. چهارم کل صادرات هلند به بزرگترین شریک تجاری این کشور یعنی آلمان صورت میگیرد.

در همین زمینه میانگین درجه حرارت در دوره بلندمدت سالیانه استانهای گیلان و مازندران معادل 16.5درجه سانتیگراد و این شاخص در کشور هلند معادل 16 درجه سانتیگراد است. به این صورت که سنسور هایی در پیشبینی میشود تا پایان سال 2023، 12 میلیون سنسور های کشاورزی در سرار جهان نصب شده و این داده ها در یک شبکه بارگذاری شده تا همگان بتوانند از آنها استفاده کنند و مواردی از جمله نمک، آهن و PH خاک مناطق مختلف در آن به صورت عمومی بارگذاری شود و کشاورزان با استفاده از این داده ها عملکرد زمین را بهبود و بخشیده و سود خود را بیشتر کنند. استفاده از فناوری پایش دامها در حال حاضر در کشورهای در حال توسعه به آهستگی صورت میگیرد که دلایل اصلی آن هزینهی بالای پیادهسازی اولیه و آگاهی کم کشاورزان است. به همین منظور تنها راهکار برای افزایش محصولات غذایی، کشاورزی هوشمند است. از این رو تهیه ابزارها و تکنیکهای مناسب مدیریت داده برای تهیه، مدیریت، پردازش و استفاده از داده ها برای کشاورزان و تولیدکنندگان ضروری است.

دقت در کشاورزی یا کشاورزی دقیق، مفهومی جامع برای رویکردهای مبتنی بر اینترنت اشیا در این حوزه است که کشاورزی را کنترل و دقیق تر می کند. کشاورزی هوشمند مفهومی نوظهور است که به مدیریت مزارع با استفاده از فن آوری های مدرن اطلاعات و ارتباطات برای افزایش کمیت و کیفیت محصولات در عین بهینه سازی نیروی انسانی مورد نیاز اشاره دارد. “کشاورزی هوشمند” مفهومی نوظهور است که به مدیریت مزارع با استفاده از فناوری هایی مانند اینترنت اشیا، تجهیزات رباتیک، هواپیماهای بدون سرنشین یا دِرون ها و هوش مصنوعی برای افزایش کمیت و کیفیت محصولات در عین بهینه سازی در امر تولید و استفاده بهینه نیروی انسانی مورد نیاز جهت تولید اشاره دارد. حسگرها داده های مشاهده ای از محصولات، دام، خاک یا جو را ثبت می کنند. از انواع سازه های گلخانه های تونلی میتوان به: کوآنست، کوآنست پایه دار، تونلی پیوسته، قوس گاتیک، گاتیک پایهدار و کوانست طرح چین، اشاره کرد. در زیر برخی از این طرح های را مورد بررسی قرار می دهیم.

هزینههای این تجهیزات بالاست. فاکتور بزرگی که از رشد استفاده از تجهیزات نوین و فناوریهای جدید در کشاورزی جلوگیری میکند نیاز به سرمایهگذاری اولیه بالا برای خرید تجهیزات میباشد. موضوع بسیار مهم در این کارخانه، ابداع و استفاده از روشهای نوین و جدیدی است که بر اساس آن محصولات گیاهی با کیفیت بسیار بالا و بدون نیاز به نور خورشید و خاک تولید میشوند. بعضی مواقع به علت بالا بودن تولید یک کالا در کشور تبلیغات برای مصرف بیشتر آن بیشتر می شود، این یک مدل اصلاح الگوی مصرف است. علاوه بر تمامی این موارد، مشکلات دیگری مانند محدود بودن منابع آب و زمینهای کشاورزی نیز سبب شده است تا پژوهشگران در پی کشف راهکارهای جدیدی برای تولید مواد غذائی باشند. استفاده از اسید هیومیک مانند بیشتر کودهای شیمیایی و دامی سبب سوختن و خرابی گیاهان نمی شود و به دلیل طبیعی بودن ، کاملا برای گیاهان ، انسان و حیوانات بی خطر است. حال برای برآورده کردن این نیازمندی، کشاورزان و شرکت های مرتبط با صنعت کشاورزی برای تجزیه و تحلیل و قابلیت های تولید بیشتر به اینترنت اشیاء روی آورده اند. یک شرکت باربری خوب بایستی قادر به بسته بندی صحیح و نگهداری از محصولات تا زمان رسیدن به مقصد باشد.

بهطور طبیعی و بر اساس قوانین محیطزیست، رویش گیاهان نیازمند وجود خاک و خورشید بوده و عموم گیاهان مواد غذائی موردنیاز خود را از خاک تأمین کرده و با کمک نور خورشید به فتوسنتز میپردازند. در این پروژه هدف اصلی پژوهشگران، ابداع روشی است تا به کمک آن بتوان بر بحران مواد غذائی جهان غلبه کرده و امکان ساخت مزارع در مناطق شهری و سایر نقاطی که بهطور طبیعی امکان کشاورزی در آن وجود ندارد، میسر شود. مثلاً کشاورزان برنجکار ما پیش از یک شیطنت اسرائیلیها اصلاً از سم استفاده نمیکردند؛ یعنی تولید این محصول کاملاً ارگانیک و سالم بوده است؛ اما کشاورزها را به مصرف کودها و سمومی مجبور کردند که از اسرائیل وارد شد؛ در این کودها انگلهایی به نام «کرم ساقهخوار» وجود داشت؛ این آفت در مزارع ما گسترش پیدا کرد و این شد که نیم قرن است کشاورزهای ما برای مقابله با این آفت ناچار به سمپاشی هستند؛ و مردم هم این سموم را مصرف میکنند.

هدف از خم کردن و پایین کشیدن بوته این است که انتهای گیاه بهصورت صاف باقی مانده و گیاه بتواند بهخوبی به دنبال نور حرکت نموده و نور مناسبی را دریافت کند و از طرفی، حتی اگر محصول برای مدت طولانی در گلخانه باقی بماند، میوههای برداشت نشده در ارتفاع مناسب برای کارگران قرار داشته باشند و برداشت بهآسانی انجام شود. براندون آلکساندر (Brandon Alexander) بنیان گزار و مدیرعامل شرکت Iron Ox در این رابطه میگوید: «ما کل فرآیند کاشت، داشت و برداشت محصولات را از ابتدا بهصورت تمام روباتیک طراحی کردیم. فراموش نکنید که برای اطاعات و مشاوره بیشتری توانید با متخصصان شرکت گلخانه ساز مزرعه بکر تماس حاصل کنید. بکر پاکدمیرلی، وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه طی بیانیهای اعلام کرد: کشورمان در زمینه تولید و صادرات فندق، گیلاس، انجیر و زردآلو در رتبه نخست جهان قرار دارد. برای اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله صادرات گلاب را مطالعه کنید. فناوری های اینترنت اشیا قابلیت ردیابی بهتر مواد غذایی را فراهم می کند، که به نوبه خود منجر به افزایش سلامت مواد غذایی و بهره وری بیشتر گیاهان می شود. کشاورزی هوشمند به اقلیم، اشتراک مساعی و همکاری، سازگاری و جبران خسارت را با امنیت غذایی پیوند میدهد. اول اینکه همانطور که اشاره کردم برخی از تصمیم گیران از ایجاد تحولات ساختاری در بخش کشاورزی کشور هراس دارند و به حفظ وضع موجود قانع هستند.

در حال حاضر بخش سختافزار بیشترین سهم را در بازار کشاورزی هوشمند به خود اختصاص داده است. ظهور فناوری بلاک چین(Block Chain) راه خود را اینترنت اشیاء باز کرده و به دلیل توانایی آن در به اشتراک گذاشتن داده های مهم در مورد محصولات به صورت عمومی و به شرکت های کشاورزی میتواند در این بخش مهم باشد. اخیرا در نقاط مختلف دنیا کشاورزی هوشمند شهری مورد توجه قرار گرفته است و شرکت های مختلف با همکاری نهاد های عمومی و همین طور همیاری شهروندان و گروه های محلی طرح های مختلفی را مورد بهره برداری قرار داده اند. این مزرعه روباتیک، دفتر مرکزی شرکت Iron Ox است که نام خود را بهعنوان اولین مزرعه کاملاً مستقل در جهان ثبت کرده است. دکتر برخوری ضمن اظهار خرسندی از برگزاری اولین رویداد فناوری های کشاورزی هوشمند در شهرستان فاریاب گفت: برگزاری این رویداد ها و ارائه ایده ها کمک می کند که فناوری های هوشمند به بخش کشاورزی ورود پیدا نمایند که کاربردی کردن این ایده ها ، مورد نیاز کشاورزی پیشرفته و منجر به تولید محصول بهتر در منطقه میشود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر سعید برخوری رییس سازمان در این مراسم ضمن اشاره به جایگاه کشاورزی جنوب کرمان عنوان کرد: بر اساس شاخص های کشاورزی توسعه یافته و پیشرفته ، سطح کشاورزی جنوب کرمان از میانگین کشور بالاتر می باشد که یکی از این شاخص ها استفاده از سیستم های نوین آبیاری می باشد که در این زمینه در شهرستان فاریاب از سطح ۱۸ هزار هکتار کل اراضی کشاورزی بیش از ۸ هزار هکتار آن مجهز به سیستمهای نوین آبیاری میباشد یعنی بیش از ۴۰ درصد و این در حالی است که میانگین کشور حدود ۲۳ درصد هست و در سال ۹۹- ۹۸ سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مقام اول سطح اجرای آبیاری تحت فشار در بین سازمان های جهاد کشاورزی کشور را کسب نمود.وی افزود: شاخص دوم کشاورزی توسعه یافته گلخانه ها هستند که بعد از استان تهران مقام دوم کشور از نظر سطح گلخانه ها به جنوب کرمان اختصاص یافته و به لحاظ سطح تکنولوژی، گلخانه های جنوب کرمان وارد فاز جدید شده اند که در این راستا گلخانه های با ارتفاع بالای ۶ متر در منطقه در حال احداث هستند که این موضوع نیز در کاهش میزان سموم و افزایش کیفیت محصول منطقه تاثیر بسزایی دارد.

بنابراین این مطالعه حاضر به منظور پهنه بندی توسعه کشاورزی پایدار در سطح کشور انجام گرفته تا وضعیت مناطق جغرافیای کشور از لحاظ پایداری و همچنین نقاط قوت و ضعف هر منطقه مشخص گردد تا مدیریت های آینده برای توسعه کشاورزی پایدار در هر منطقه بر اساس عامل اصلی کاهش پایداری انجام گیرد. تناوب زراعی باعث می شود که انواع مختلف محصولات در یک مکان کاشته شوند ، بنابراین به خاک اجازه می دهد مواد مغذی که توسط محصول قبلی حذف شده بود را بازیابی کند. علاوه بر این، این بخش محصولات ضروری تولید نمیکند در نتیجه زمان مورد نیاز برای بازیابی بازار در این بخش طولانیتر خواهد بود. یکی از مهمترین تغییرات در حوزه تکنولوژی کشاورزی، ورود اینترنت اشیا به این حوزه است؛ اینترنت اشیا در حال عوض کردن چهره زندگی بشر است و کشاورزی هم از آن مستثنی نیست. همچنین بنا به آمارهای بانک جهانی از نظر کل مساحت زمینهای کشاورزی، ایران بیستویکمین کشور جهان است. این محیط های کنترل شده، چالش های آب و هوایی نامناسب و میزان آفت ها را به حداقل میرساند و در عین حال تحلیل های به روز برای بهره وری بیشتر را به کشاورزان ارائه میدهد.

نکته مهم این است که، کشاورزی هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا مدیریت عملیات کشاورزی در مقیاس بسیار بزرگ، برای مثال یک مزرعه چندین هکتاری را فقط شامل نمیشود. در میان اهداف مورد نظر، بهبود و تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر، بهبود امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی بسیار مهم هستند. در این مقاله از وبسایت اسمارسو، نگاهی می اندازیم به کاربرد های اینترنت اشیاء در کشاورزی و اینکه چگونه قرار است کشاورزان با این رویکرد نو، نیاز جهان به مواد غذایی را تا سال های آینده برآورده کنند. به گفته ساکن برجی پاکستان از این فرصت استفاده کرده و “احتمالا تا ۱۰ روز آینده صادرات سیب زمینی به کشورهای هدف” ایران را آغاز میکند. در این پست، توضیح خواهیم داد که یک مزرعه هوشمند دقیقاً چیست و اینترنت اشیا چگونه بر آینده کشاورزی در جهان تأثیر می گذارد.

زیرا این دادهها به کشاورزان کمک میکنند که تصمیمگیریهای مناسبتری داشته باشند. این دادهها باید به درستی ذخیره و مدیریت شوند زیرا تکنیکهای موفقیتآمیز کشاورزی هوشمند برای ارزیابی شرایط مزرعه کاملا متکی بر آن است. مدیریت دادهها کلید تصمیمگیری هوشمندانه برای مدیریت مزرعه و بهبود عملیات مزرعه است. از حدود 30 سال پیش تا کنون به صورت جدی روش تولید گلخانهای در ایران کلید خورد که طی چند سال اخیر گلخانههای زیادی اصلاح و بازسازی شدهاند. روشی پیشرفتهتر نسبت به روش کراتکی محسوب میشود. این انقلاب به کاربرد ترکیبی فناوری های تجزیه و تحلیل داده محور مانند تجهیزات کشاورزی دقیق، اینترنت اشیا، تجزیه و تحلیل “داده های بزرگ”، وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (پهپادها و دِرون ها)، تجهیزات رباتیک و غیره منجر می شود. این نرم­افزار برای ایجاد پیوند بین کدها و یا برچسب­ها با متن یا قسمتی از متن به کار می­رود و امکان تحلیل متن و مفهوم آن در رویکردی سیستمی فراهم می­گردد (میرزامحمدی،1391؛ دولانی و همکاران،1391، 86). در تحقیق حاضر در بخش تحلیل متن، و فراوانی ابعاد و شاخص­های توسعه پایدار کشاورزی از این نرم­افزار استفاده شده است. گلخانه های سنتی پارامترهای محیطی را از طریق مداخله دستی یا مکانیسم کنترلی مختلفی کنترل می کنند، که اغلب منجر به کاهش تولید، اتلاف انرژی و افزایش هزینه کار می شود.

صاحبان مزرعه های بزرگ می توانند از برنامه های اینترنت اشیا بی سیم برای نظارت بر موقعیت، رفاه و سلامتی حیوانات خود استفاده کنند. ما میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که محصولات خود را به مکانهایی برسانیم که بهطورمعمول در آن مناطق دسترسی به این محصولات را ندارند. ظرفیت استاندارد این وسیله برای حمل مواد و مصالح، حدود 100 لیتر (4 فوت مکعب) است. NB-IoT ، یک تکنولوژی جدید است که با استفاده از اینترنت اشیا به گونه ای کارآمد تر برای اتصال اشیاء به کار می رود به طوری که عمر باتری طولانی می شود و برای اتصال به اینترنت از طریق ارتباط گوشی همراه بهره می برد. ساختار گلخانه باید به گونه ای باشد که از نفوذ نور مستقیم خورشید به داخل گلخانه جلوگیری کند. علاوه بر این، به فرصتهای ادامه تحصیل در داخل و خارج از ایران به همراه معرفی برترین دانشگاههای داخلی و خارجی پرداختهایم. داخل یک انبار تجاری در منطقه سان کارلوس، کالیفرنیا، یک بازوی روباتیک، گیاهان پراکنده کوچک را از یک سینی بزرگ به دیگری بهدقت پیوند میزند. موقعیت ترکیه در منطقه آسیا و اروپا و دسترسی آسان حمل و نقلی به خاورمیانه و کشورهای شوروی سابق موقعیت خوبی را برای این کشور ایجاد کرده است.

روباتهای متحرک در محیط این مزارع هوشمند با استفاده از حسگرهای ویژهای حرکت کرده و با تکیهبر قابلیتهای بازوهای روباتیک خود در فضای مزرعه حرکت کرده و بر اساس قابلیتهای هوش مصنوعی، وظایف مختلفی از قبیل کاشت نهال، آب، تمیز کردن محصولات را بر عهده میگیرد. بر اساس اطلاعات منتشرشده در این رابطه، پژوهشگران پروژه فوقالذکر موفق شدهاند تا روشی ویژه جهت تولید محصولات کشاورزی ایجاد کنند که در آن نیازی به وجود نور خورشید و خاک نبوده و گیاهان فوق با مصرف ۹۵ درصد آب کمتر نسبت به محصولات مشابه، رشد میکنند. سفته : سند تجاری است که بر اساس آن شخصی (صادر کننده سفته ) متعهد می شود مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری بپردازد.