اخبار

معرفی بذر ارقام هیبریدی کلزا؛ به‌زودی/ سالانه ۱۵ رقم جدید بذر معرفی می‌شود


تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر وزارت جهاد کشاورزی گفت: مطالعات محققان در خصوص ارقام هیبریدی کلزا آغاز شده و به‌زودی در سال جاری بذر ارقام هیبریدی این گیاه معرفی می‌شود.منبع اخبار